Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ÖNEMLİ DUYURU - 2022-2023 Güz Dönemi Başında Ek Sınava Girecek Öğrencilerin Dikkatine

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ÖNEMLİ DUYURU - 2022-2023 Güz Dönemi Başında Ek Sınava Girecek Öğrencilerin Dikkatine

2022-2023 Güz Dönemi Ek Sınav Süreci:

4-5 Ağustos 2022     Ek Sınav Başvuruları

1 Eylül 2022          Ek Sınav Takviminin İlanı

13-14 Ekim 2022      Ek Sınavların Yapılması

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel