Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (EN) Programı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (EN) Programı

Bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri ve bilgisayar destekli uygulamaların donanım ve yazılım birleşenlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve bakımında gereksenen bilimsel ve teknolojik birikimi kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Bilgisayar mühendisleri, alanlarındaki hızlı gelişme, değişim ve çeşitlenmeye bağlı olarak, bilgi ve yeteneklerini güncel tutması gereken, yaşam boyu eğitimin zorunlu olduğu meslekler grubunda yer almaktadır.

Mesleğin ilk basamağını oluşturan öğretim programlarının da, teknik birikimi sağlamanın yanı sıra çözümleme, tasarım yeteneklerini arttıran yapıda olması; öğrenmeyi öğreten temel bilim ve mühendislik kuramlarına ağırlık vermesi gereklidir. Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programı, hem uluslararası akademik ve meslek örgütlerinin tanımladığı ölçütleri, hem de ulusal ve bölgesel işgücü gereksemelerini göz önünde tutarak oluşturulmuştur.

Prof. Dr. Asaf VAROL 

Bilgisayar Mühendisliği(EN) Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel