Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EN) Programı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EN) Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EN)

Elektrik-elektronik mühendisliği; elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin; elektronik kontrol ve otomasyon sistemlerinin; haberleşme sistemlerinin ve elektrikle çalışan diğer sistemlerin ya da aygıtların tasarım, geliştirme, üretim, test, kurulum, işletim ve bakım süreçlerini kapsayan bir meslektir. Ayrıca, çok düşük enerji ile yüksek hızlarda çalışan mikrometre boyutlarındaki mikroelektronik devreler ve nanometre boyutlarındaki nanoelektronik devreler de bu mesleğin uzmanlık alanları içinde yer alır.

Günlük yaşantımızı daha güvenli ve konforlu kılmak için geliştirilen sistemler, çoğunlukla elektrik-elektronik mühendisliği alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

Bölümümüz, bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesine ayak uydurabilecek, yurt içinde ve yurt dışında rekabet edebilecek bilgi ve becerilere sahip, bireysel ya da grup çalışması yapabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, etik ilkelere bağlı ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendisler yetiştirmek amacıyla hazırlanmış bir öğretim programına sahiptir.

Tüm öğrencilerimize eğitimleri süresince ve mezuniyetlerinden sonraki çalışmalarında bölümümüz adına başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÇEKMEN
Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel