Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (EN) Programı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (EN) Programı

19. yüzyılda doğan endüstri mühendisliği üretim, kamu ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gelişmiştir. Bütün mühendislik dallarının ayrılmaz parçası olan tasarım, analiz ve uygulama aşamalarının verimliliğini sağlamayı görev edinir. Endüstri mühendisleri sadece operasyonel ve organizasyonel beklentilere cevap vermekle kalmayıp organizasyonlarda değişime liderlik etme ve yönlendirme becerileriyle de ön plana çıkarlar.

Dr. Ögr. Üyesi Ayşe CILACI TOMBUŞ
Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel