Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Staj Bilgileri

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Staj Bilgileri

Staj Bilgileri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri 4.  ve 6. yarıyıl sonunda, toplam 40 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

A. Yönergeler

Bu stajın esasları ve uygulaması Maltepe Üniversitesi Lisans yönetmeliğini temel alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi ile belirlenmiştir. Staj işlemlerinizi başlatmadan bu iki yönergenin de okunması faydalı olacaktır.

Bu sayfada, staj işlemlerinizin başlatılması ile ilgili kısa bilgiler ve gereken formları bulacaksınız.

B. Staj Başvuru İşlemleri

  • Staj yapmak için başvuracağınız firmaları belirleyiniz.
  • Staj Başvuru Ön Yazısı Formunda ve Staj Başvuru Formunda gereken yerleri doldurunuz. Zorunlu staj başvuru formuna fotoğrafınızı yapıştırınız.
  • Staj Başvuru Ön Yazısı formunu Bölüm Başkanına ve Zorunlu Staj Başvuru Formunu Bölüm Staj Sorumlusuna onaylattırınız.
  • Bu iki belgeyle birlikte başvurunuzu yapınız.

C. Staja Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

  • Staj başvurunuz kabul edildiğinde, firma tarafından onaylanmış Zorunlu Staj Başvuru Formu , nüfus cüzdanı fotokopisi ve  stajyer taahütnamesi formu doldurularak Fakülte sekreterliğine teslim edilir ve SGK işlemleriniz başlatılır.
  • Staj Kabul Ön Yazısı formu ve Staj Değerlendirme Formu doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak Bölüm Başkanlığına ve Staj Sorumlularına onaylatılır.
  • İşe Başlama Belgesi, Staj Kabul Ön Yazısı ve Staj Değerlendirme Formu stajın yapılacağı firmaya teslim edilerek staj başlanır.

D. Staj Raporu

Staj raporunun içeriğini  Mühendislik Fakültesi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj yönergelerine uygun olarak düzenleyiniz.

Gerekli Formlar:

Staj Raporunun Doldurulması:

  • Staj çalışmanız esnasında görev aldığınız her gün için Staj Raporu Yapılan İş Formunu doldurunuz.
  • Bu formları gün sırasına göre sıralayınız ve Staj Raporu İçindekiler dokümanını bu sıraya bağlı olarak doldurunuz.
  • Staj Raporu Ön Kapak formunda gerekli yerleri doldurunuz ve Staj Yeri sorumlusuna onaylatınız.

E. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Sorumlusu

 Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Volkan Şenyuva

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel