Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (EN) Programı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (EN) Programı

Yazılım Mühendisliği, yazılımların geliştirilmesinde mühendislik metotlarının kullanıldığı, müşterilerin gereksinimlerinin belirlenen bütçe ile sağlamaya, sorunların en aza indirgenmesi için yeni yöntemler, araçlar ve çalışmalar yapan bir disiplindir.

Kaliteli yazılım ve yazılım geliştirmede mühendislik yaklaşımı kavramları ilk olarak 1968 yılında NATO konferansında dile getirilmiştir. Bu dönemden sonra denetimli, kaliteli, sistemli ve mühendislik yaklaşımlarına uygun yazılım geliştirme çabaları başlamıştır.

Yazılım sistemleri günümüzde temel olarak bankacılık, telekomünikasyon, havacılık, otomotiv, sağlık ve kamu olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ileriki dönemlerde oldukça fazla sayıda yazılım mühendisliği konusunda uzman elemana ihtiyaç olacaktır.

Maltepe Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz, teorik derslerde aldıkları temel bilgileri laboratuvarlarımızda uygulayarak kendilerini geliştireceklerdir. Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalarımızı arttırarak güncel konular hakkında bilgi sahibi olarak mezun olacak ve kısa zamanda çalıştıkları kurumlara uyum sağlayabileceklerdir.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AYGÜN
Bölüm Başkanı 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel