Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (TR)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (TR)

Yazılım Mühendisliği, yazılım sistemlerinin geliştirilmesi için mühendislik kavramlarının tekniklerinin ve metotlarının uygulamasıdır.Yazılım geliştirmede mühendislik yaklaşımına olan ihtiyaç, 1968 yılında NATO konferansında fark edilmiştir. Bu konferans yüksek kaliteli yazılımı, sistemli, kontrollü ve etkili bir şekilde yaratabilmeyi mümkün kılan sağlam, güvenilir metotların geliştirilmesi için ivme sağlamıştır.

1980’lerin ortasında, yazılım mühendisliği alanında yüksek lisans programları belirmeye başladı. Pek çok durumda, bu programlar CMU (Carnegie Mellon University) Yazılım Mühendisliği Enstitüsü tarafından önerilen modeli takip etmiştir. Bununla birlikte, yüksek lisans programları, zaten belirlenmiş bir kariyer yolunda ilerlemek isteyen yazılım pratisyenleri için normal olarak bir uzmanlaşma seçeneği sunmaktadır. Diğer taraftan, bu alandaki bir lisans programı genç bireyleri kariyerlerine başarılı birer yazılım mühendisi olarak başlayabilmeleri için hazırlamaktadır.

Maltepe Üniversitesi’nin Yazılım Mühendisliği programı, IEEE/ACM Software Engineering 2004 müfredat kılavuzunda önerilen ana hatları takip ederek geliştirilmiştir. Programın geliştirilmesinde, sadece ana hatları izlemekle yetinmeyip aynı zamanda Türkiye’deki yazılım uygulamalarının gereksinimleri ve sınırlılıkları da dikkate alınmıştır.

Prof.Dr. Raif ÖNVURAL
Bölüm Başkan Vekili

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel