Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yönetim

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yönetim

Günümüzde gelişmiş ülkelerin ortak karakteristikleri incelendiğinde, bilişim teknolojilerinin ülkelerin sosyo-ekonomik yapısında önemli değişimlere sebebiyet verdiği görülür. Dünyanın en tanınan ve katma değeri yüksek markalarının Apple, Amazon, Google, Microsoft, Walmart, Samsung, Facebook, ICBC, Huawei ve Verizon firmaları olduğu görülür. Dünya markası haline dönüşen bu firmaların gelişmelerinin temel nedeni ise, dijitalleşmeye ve teknolojiye verdikleri önemden kaynaklanmaktadır.  

Dijital dönüşüm, yapay zekâ, robotik, makine öğrenmesi, büyük veri, sanal gerçeklik, Metaverse gibi kavramların konuşulmasını sağlayanlar, genelde fen ve teknoloji alanlarında görev yapan uzman ve mühendislerdir. İşte sizler de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler olarak, bu halkanın içerisinde yer almaya aday bireylersiniz. Geleceğin teknik personeli ve mühendisleri olarak bu dijital dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız, doğru Üniversitede ve doğru Fakültedesiniz. Çünkü Fakültemizdeki Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde, bu çağın gereksinim duyduğu güncellenmiş müfredatlar ve programlar uygulanmaktadır.

Fakültemiz bölümleri olarak disiplinlerarası çalışmayı kendimize düstur edinmekteyiz. Bunun sonucu olarak da öğrencilerimizin bölümlerimiz arasında yan dal, çift dal vb. imkânları değerlendirmelerine fırsatlar sunuyoruz.

Öğretim üyesi kadromuzu daha da güçlendirmek için azami gayret sarf ediyoruz. Akademik personelimizin özgeçmişlerini incelediğinizde, her birinin kendi alanında ülkemizde tanınan özelliklerinin olduğunu, akademik kadrolarımızın farkındalık yaratan ve yenilikler peşinde koşuşturan bireylerden oluşturulduğunu göreceksiniz.

Bölümlerimizden mezun olduktan sonra, üniversite yıllarında almış olduğunuz bilgilerin, deneyimlerin ve kazanımların ileride hizmet vereceğiniz mesleki alanlarınızı aydınlattığını bizzat yaşayacaksınız. Sadece sizlerin biz öğretim elemanlarından değil, bizlerin de sizlerden öğreneceği birçok yeni konseptin olduğuna inanıyorum. Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve hatta Dünya’nın farklı ülkelerinden gelerek aramıza katılmış olmanızın oluşturduğu mozaik yapı içerisinde sadece kültürel etkileşimler meydana gelmeyecek,  disiplinlerarası ekip çalışmaları ile farkındalıklar yaratacaksınız. Temel ilkemiz “tatlı rekabet, sürdürülebilir işbirliği ve hep birlikte kendimizi geliştirme ve mesleki alanda iyileştirme” olmalıdır.

İyi ki Maltepe Üniversitesini tercih ettiniz, iyi ki Fakültemizin Bölümlerinde okuyorsunuz, iyi ki Maltepe ekolünün bireyleri olmaya karar verdiniz. Saygı, Sevgi ve Muhabbetle Sizleri Selamlıyorum.

Prof. Dr. Edibe SÖZEN
Dekan Vekili


Dekan Vekili
Prof. Dr. Edibe SÖZEN
E-Posta: [email protected]

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK
E-Posta: [email protected]

Fakülte Sekreteri
Zeynep Helin ZENGİN
E-Posta: [email protected]
Tel : 0 216 626 10 50 /  2405


Bölüm Başkanları

Bilgisayar Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı - Bilgisayar Mühendisliği TR Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Asaf VAROL

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı - Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÇEKMEN

Endüstri Mühendisliği ING Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CILACI TOMBUŞ

Endüstri Mühendisliği TR Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CILACI TOMBUŞ

İnşaat Mühendisliği ING Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Seyit ÇERİBAŞI

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr.Işıl SANRI KARAPINAR

Yazılım Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı-Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AYGÜN

Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. NevinTAŞALTIN

 

FAKÜLTE KURUL ÜYELERİ 

 • Prof. Dr. Edibe SÖZEN  (Dekan V.)
 • Prof. Dr. Asaf VAROL (Bilgisayar Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı - Bilgisayar Mühendisliği TR Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÇEKMEN(Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı) - (Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CILACI TOMBUŞ (Endüstri Mühendisliği ING Bölüm Başkanı - Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan)
 • Doç. Dr. Seyit ÇERİBAŞI (İnşaat Mühendisliği ING Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Işıl SANRI KARAPINAR (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AYGÜN (Yazılım Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı) - (Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Nevin TAŞALTIN (Temel Bilimler Bölümü Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Ensar GÜL (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Emin ÇİFTÇİ (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜVENOĞLU (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Sibel ERSAN (Seçilmiş Üye)

 

YÖNETİM KURUL ÜYELERİ  

 • Prof. Dr. Edibe SÖZEN (Dekan V.)
 • Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Nevin TAŞALTIN (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Emin ÇİFTÇİ (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Sinan APAK (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK (Seçilmiş Üye)

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Eğitim Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi İlkün ORBAK (Eğitim Komisyonu Koordinatörü)
 • Prof. Dr. Asaf VAROL
 • Dr. Öğr. Üyesi Erdal Güvenoğlu 
 • Prof. Dr. Nevin Taşaltın (Temel Bilimler Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLACI TOMBUŞ (Endüstri Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Işıl SANRI KARAPINAR (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Doç Dr. Seyit ÇERİBAŞI (İnşaat Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı)
 • Prof. Dr. Oruç Raif ÖNVURAL 

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bolonya- Erasmus - Farabi Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Anıl OĞUZ (Fakülte ERASMUS Koordinatörü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SALMAN (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma SARICA (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)
 • Doç. Dr. Emin ÇİFTÇİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Volkan TUNALI (Yazılım Mühendisliği)

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Komisyonu

 • Prof. Dr. Üyesi Nevin TAŞALTIN
 • Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Cilacı Tombuş
 • Dr. Öğr. Üyesi Erdal GÜVENOĞLU

 

Bilimsel Araştırma ve Proje Teşvik Komisyonu (BAPTK)

 • Prof. Dr. Edibe SÖZEN (Dekan V.)
 • Prof. Dr. Asaf VAROL  (Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı) - (Bilgisayar Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÇEKMEN (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı) - (Elektrik-Elektronik Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CİLACI TOMBUŞ (Endüstri Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Işıl SANRI KARAPINAR (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Doç. Dr. Seyit ÇERİBAŞI (İnşaat Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AYGÜN (Yazılım Mühendisliği İNG Bölüm Başkanı - Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı)

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Seminer Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÇEKMEN

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Web Koordinatörü

 • Ar.Gör. Cem CANTEKİN

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Etkinlik Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Fatma SARICA (Koordinatör)
 • Doç. Dr. Emin ÇİFTÇİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku YAZGAN
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel