Meslek Yüksekokulu | Anestezi

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

AMAÇ

Anestezi Programı’nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında ameliyat öncesi hasta hazırlığı yapabilen, ameliyat esnasında hastanın yaşamsal bulgularını takip eden, ameliyat sonrası dönemde hastanın derlenmesini ve izlemini gerçekleştirebilecek bilgi ve donanıma sahip, tıp dünyasındaki gelişmeleri takip eden, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

MİSYON

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde hastanın ameliyathane sürecine uygun bir şekilde hazırlanması, anestezi uygulamaları sırasında anestezi uzmanının gözetiminde hareket eden ve anestezi cihaz ve ekipmanlarının kontrol ve bakımını yapma bilgisine sahip olan nitelikli anestezi teknikerleri yetiştirmektir.

VİZYON

Vizyonumuz, dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi, edindiği bilgileri ve yeteneklerini doğru kullanabilen, hastaya ve hasta haklarına saygılı, kişilerarası ilişkilerde başarılı, ekip çalışmasına inanan, yeniliklere açık ve çağdaş öğrenciler yetiştiren bir kurum olmak.

Program Yürütücüsü

Öğr. Gör. Zeynep AKÖZLÜ

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel