Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’ nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait hastane, görüntüleme merkezleri, aile sağlık merkezleri, veteriner ve radyoloji polikliniği bulunan işletmelerde radyoloji bölümünde İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir.

MİSYON

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde (hastaneler, klinikler, görüntüleme merkezleri) tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikerleri yetiştirmektir. 

VİZYON

Tıp dünyasının teknolojik gelişim hızına destek verecek, tıbbi görüntüleme cihazlarıyla görüntü elde edebilecek, bu görüntüyü işleyebilecek ve hazır hale getirecek, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilecek, tercih edilecek radyoloji teknikerlerini yetiştiren bir bölüm olmak. 

Program Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Fırat OĞUZ

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel