Maltepe Üniversitesi | Ders Listesi

Ders Listesi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Adı

TR / EN

Haftalık Ders Saati

Yerel Kredi

AKTS

GEC 101

Academic Mobility

Academik Hareketlilik

2

2

3

GEC 107

Creative Writing

Yaratıcı Yazarlık

2

2

3

GED 102

Akıl Oyunları ve Satranç

Mind Games and Chess

2

2

3

GED 103

Arkeoloji

Archaeology

2

2

3

GED 104

Aydınlardan Portreler

Portraits of the Intellectuals

2

2

3

GED 105

Biyoçeşitlilik

Biodiversity

2

2

3

GED 106

Büyük Besteciler ve Başyapıtları

Great Composers and Masterpieces

2

2

3

GED 108

Dijital Dönüşüm 

Digital Transformation

2

2

3

GED 109

Edebiyat ve Toplum   

Literature and Society

2

2

3

GED 110

Ekoloji

Ecology

 

2

2

3

GED 111

Eski Anadolu Tarihi

Ancient Anatolian History

2

2

3

GED 112

Etkili İletişim Becerileri ve İlişki Yönetimi

Effective Communication Skills and Relationship Management

2

2

3

GED 113

Filmlerdeki İstanbul

Istanbul in The Movies

2

2

3

GED 114

Finansal Okur Yazarlık

Financial Literacy

2

2

3

GED 115

Fotoğraf Atölyesi

Photography Workshop

2

2

3

GED 116

Geleneksel Türk Sanatları

Traditional Turkish Arts

2

2

3

GED 117

Görgü ve Protokol Kuralları

Protocol Rules

2

2

3

GED 118

Halk Kültürü ve Türkülerin Dili

 

Folk Culture and the Folk Songs

2

2

3

GED 119

İcatlar ve İnovasyon Tarihi

History of Inventions and Innovation

2

2

3

GED 120

İnsan ve Toplum

Human Being and Society

2

2

3

GED 121

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Occupational Health and Safety

 

 

2

2

3

 

GED 122

Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

 Writing Reports

 

2

2

3

GED 123

Kent ve Kültür: İstanbul

City and Culture: Istanbul

2

2

3

GED 124

Kitle İletişimi ve Edebiyat

Mass Communication and Literature

2

2

3

GED 125

Kültürlerarası İletişim

Intercultural Communication

2

2

3

GED 126

Masal Çözümlemeleri

Tales Analysis

2

2

3

GED 127

Mitoloji

Mythology

2

2

3

GED 128

Modern Türk Roman ve Hikayesi

Modern Turkish Novel and Story

2

2

3

GED 129

Mutluluk

Happiness

2

2

3

GED 130

Müzik Fiziği

Music Physics

2

2

3

GED 131

Osmanlıca İleri Metin Okuma

Ottoman Advanced Text Reading

2

2

3

GED 132

Radyasyon Güvenliği

Radiation Safety

2

2

3

GED 133

Sanat ve Teknoloji

Art and Technology

2

2

3

GED 134

Sosyal Medya Çağında Kamu Diplomasisi

Public Diplomacy in the Social Media Era

2

2

3

GED 135

Şiir ve İnsan

Poetry and Human

2

2

3

GED 136

Sinema ve Kadın

Cinema and Women

2

2

3

GED 137

Üreme Sağlığı

Reproductive Health

 

2

2

3

GED 138

Sıfır Atık ve Çevre Teknolojileri

Zero Waste and Environmental Technologies

2

2

3

GED 139

Uygarlık Tarihi

History of  Civilization

2

2

3

GED 140 

Verimlilik ve KaliteYönetimi

Productivty and Quality Management

2

2

3

GED 141

İletişim ve Propaganda Çalışmaları

 

Communication and Propaganda Studies

2

2

3

GED 142

İtibar Yönetimi

Reputation Management

2

2

3

GED 143

Resim

Painting

3

1(T)+2(U)=2

3

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel