Maltepe Üniversitesi | Yatay Geçiş

Yatay Geçiş

Üniversitemize, Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Genel Not Ortalamasına Göre (GANO)) ile Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek Madde-1) olmak üzere iki şekilde yatay geçiş başvurusu alınmaktadır.

 

Yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilke ve esaslara göre, ilgili Fakülte/MYO/YO Yönetim Kurulları tarafından değerlendirilmektedir.

 

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ (GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE (GANO))

Genel not ortalamasına göre (GANO) yatay geçiş yapılabilmesi için adayların, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 'te belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen şartları sağlamayan adayların başvuruları iptal edilerek, değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

  Genel başvuru şartları için tıklayınız.

 

  Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan “yatay geçiş yapılmasına engel olmadığına” ilişkin yazı: Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçişle ayrılmasına engel bir durum olmadığını belirten yazıdır. YÖK’ün 75850160-301.06.01-E.50957 sayılı yazısına istinaden söz konusu belgenin yatay geçiş başvuruları kabul edilerek, kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenmesi gerektiği bildirilmiştir. 

 

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ (Ek Madde-1)

Türkiye’deki üniversitelerden Maltepe Üniversitesi’nin programlarına Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) yatay geçiş işlemleri, 02 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'e eklenen Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yürütülmektedir.

Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamamaktadır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde-1) yatay geçiş yapılabilmesi için adayın; üniversite giriş yılı itibarıyla başvuru yaptığı programın taban puanını sağlaması gerekmektedir.

 

  YÜKSEKÖĞRETİM KURULU - GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ EK MADDE-1 UYGULAMA İLKELERİ için tıklayınız. 

 

  Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan “yatay geçiş yapılmasına engel olmadığına” ilişkin yazı: Kayıtlı olunan üniversiteden yatay geçişle ayrılmasına engel bir durum olmadığını belirten yazıdır. YÖK’ün 75850160-301.06.01-E.50957 sayılı yazısına istinaden söz konusu belgenin yatay geçiş başvuruları kabul edilerek, kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden istenmesi gerektiği bildirilmiştir. 

 Yıllara göre; ÖSYS/YKS/LYS ve DGS ile öğrenci alınan programları, puan türlerini ve en küçük (taban) - en büyük (tavan) puanlarını görmek için tıklayınız.

 

 Merkezi puanınıza göre, Üniversitemizde hangi Bölüm / Programlara başvuru yapabileceğinizi görmek için Puan Rehberini kullanabilirsiniz.

 

  Ders içeriklerine https://ects.maltepe.edu.tr/tr/lisans linkinden ulaşabilirsiniz.

 

YATAY GEÇİŞ İNDİRİM/BURS OLANAKLARI

Üniversitemize yatay geçiş yapma hakkı kazanan öğrencilere;

  • Halen kayıtlı oldukları üniversitelere ÖSYM tarafından %25 veya %50 indirimli olarak yerleştirilenlere; Üniversitemizde aynı bölüme kayıt olma hakkı kazandığı takdirde aynı oranlarda indirim/burs imkânı sağlanacaktır.

 

  • Halen kayıtlı oldukları üniversitelere ÖSYM tarafından %75 indirimli veya burslu olarak yerleştirilenlere Üniversitemizde aynı bölüme kayıt olma hakkı kazandığı takdirde %50 oranında indirim/burs imkânı sağlanacaktır.

 

  • Üniversiteye kayıt yılı itibarıyla, başvuru yapılan programın %25 veya %50 indirimli kontenjanına ilişkin taban puanı sağlayanlara aynı oranda indirim imkânı sağlanacaktır. Başvuru yapılan programa ilgili yılda %25 veya %50 indirimli kontenjan açılmamış ise, bu programın ücretli kontenjanına birinci sırada yerleşen öğrencinin puanından (programın ücretli kontenjanının en büyük puanından) daha yüksek puana sahip olanlara %25 oranında indirim/burs imkânı sağlanacaktır.

 

  • Adayların burs durumları, halen kayıtlı oldukları üniversiteye indirimli/burslu yerleştiklerini gösteren ÖSYS/YKS/TYT/AYT/DGS yerleştirme belgesi üzerinden kontrol edilecektir.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel