Department of Student Affairs

Öğrencilerimizin kayıt durumlarının takibi ve resmî öğrencilik işlemleri, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili akademik birim ve danışmanlarla koordineli olarak Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerimizle ilgili işlemler Enstitü Sekreterliklerince yürütülmektedir.

 

BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

  • Yeni öğrenci kayıtlarının alınması, öğrenci dosyalarının hazırlanması ve arşivlenmesi.
  • Başkanlık ile ilgili resmî yazışmaların yapılması ve dosyalanması.
  • Öğrencilerle ilgili işlemlerde akademik birimler arasında bilgi akışının ve koordinasyonun sağlanması.
  • Öğrencilerin resmî belge taleplerinin hazırlanması.
  • İstatistiksel çalışmaların yapılması ve sonuçların iş ve dış paydaşlara iletilmesi.
  • Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yandal programlarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi.
  • Öğrencilerin bursluluk durumlarının takip edilmesi.
  • Akademik Takvimin hazırlanması ve onaylanmak üzere Senatoya sunulması.
  • Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve Rektörlük tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi.
  • Mezuniyet ve diploma işlemlerinin yürütülmesi.

 

SON DUYURULAR:

Free in Thought, Modern in Education, Universal in Science