GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

 

Gastronomi, Türkiye’de ve Dünya’da son yıllarda gençlerin ilgi odağı haline gelmiş çoğu bölüme nazaran birçok farklı disiplini (işletme, pazarlama, sanat) kapsayan bir bilim alanıdır. 

Bu bölüm, aşçılığın ötesinde kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceler, yemek malzemesinin seçimi, yemeğin hazırlanması ve içinde sanatın da yer aldığı sunuşu kapsar. 

Maltepe Üniversitesi’nde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2013 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Eğitim süresi 4 yıl olan bölümde ilk yıl ortak derslere, daha sonraki yıllar alan derslerine ağırlık verilmektedir. Uygulamalı ve teorik derslerin eşit dereceye yakın ağırlıkta olduğu bu programda, uluslararası niteliklere uygun, teknoloji ile hazırlanmış donanımlı mutfaklar (ana mutfak, pastane mutfağı) bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz Türk ve Dünya Mutfağından yiyecek ve içecek teknikleri ile ilgili uygulama bilgi ve becerileri kazanırlar. Programda öğrencilerin nitelikli birer işletmeci ve yönetici yetişmelerini sağlayacak teorik dersler de ağırlıklı olarak yer almaktadır. 

Tüm bu eğitimin ışığında Gastronomi ve Mutfak Sanatları programının hedefi; yiyecek ve içecek sektörüne çağdaş değerlere sahip, uluslararası nitelikte, uygulama ve teorik bilgi ve becerilerle donatılmış, üst düzey yöneticilik yapabilecek nitelikli şef, akademisyen ve yönetici yetiştirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYTÜRK

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Bölümler

Önemli Tarihler

Tümü