GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

 

2013 yılında kurulmuş olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü kadrosunda 1 doçent doktor, 3 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulundurmaktadır. Ders müfredatı yiyecek-içecek yönetimi, gıda bilimi, yemek pişirme teknikleri, sanat ve tasarım ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler yer alacak şekilde hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra alan seçmeli ve üniversite seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik dersleri seçmesine olanak sunulmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün birincil amacı, öncelikle meslek hayatında etik hususuna önem veren ve bunu akademik, teknolojik ve sosyal becerileri ile pekiştiren, analitik yaklaşıma sahip, sorun çözme yeteneğine sahip, gelişmeye açık, yaratıcı ve bilinçli bireyler yetiştirmektir. İkincil amaç ise, Türk mutfak kültürü, Dünya mutfak kültürü, yemek tarihi, pişirme teknikleri, pastacılık gibi konularda ile ilgili yeterli bilgiye ve donanıma sahip, gastronomi alanındaki son trendleri takip edebilecek, çeşitli yerli ve yabancı yayınları takip edebilecek, yorumlayabilecek ve küresel anlamda harmanlayıp sentezleyebilecek şef, yiyecek içecek işletme sahibi, gastronomi yazarı, eğitimci, yiyecek içecek danışmanı gibi pozisyonlarda görev alabilecek mezunlar vermektir. 60 iş günü zorunlu staj uygulaması ile öğrencilerimizin sektörle etkileşimi sağlanmaktadır. Ayrıca, gastronomi alanının sürdürülebilir gelişimine ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayabilmek için çeşitli bilimsel kongre, çalıştay, seminer gibi faaliyetlere katılması teşvik edilmekte ve multidisipliner anlamda donanımlı mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Doç. Dr. Didem Berber 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı 

 

 

Bölümler

Önemli Tarihler

Tümü