GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Sahne Sanatları Bölümü

Sahne Sanatları bölümü, alanında ilham verici çalışmalara imza atacak oyuncular yetiştirmek amacıyla eğitimini, uygulama dersleri ile uygulamayı bilinçlendirecek ve zenginleştirecek ölçüde teorik dersler ve temel sanat eğitimi arasındaki hassas dengeye oturtmuştur. Oyunculuk, sahne çalışmaları, doğaçlama, ses ve konuşma, hareket, sahne dövüşü teknikleri, dans, şan ve kamera oyunculuğu gibi uygulamalı derslerin yanı sıra metin çözümlemeleri, estetik, felsefe, uygarlık tarihi, drama tarihi ve dramaturji gibi kuramsal dersler verilir. Uygulamanın sağlam bir temele oturtulması için teorik derslerle birlikte geniş bir yelpazeye yayılmış olan temel sanat eğitimi de verilmektedir. Böylece tiyatro, sinema ve televizyona oyuncu yetiştiren bölümümüzün öğrencilerinin donanımlı birer sanatçı olmaları sağlanır.

Öğretim elemanları; öğrencilerimize, üniversiteye kaydoldukları andan itibaren eğitim süreçlerinin her aşamasında; hazırlık, proje, performans ve değerlendirme aşamalarında, ders içinde ve dışında danışmanlık hizmeti vererek öğrenci-öğretim üyesi ilişkisine süreklilik kazandırırlar.

Uygulamanın çok önemli olduğu bu alanda, öğrencilerimize sahne zamanı yaratmak, kendilerini geliştirme olanakları hazırlamak ve öğrendiklerini uygulayabilmek için kendi projelerini gerçekleştirebilecekleri platformların yanı sıra profesyonellerle çalışıp öğrendiklerini uygulayacakları fırsatlar yaratılır. Yurdumuzdaki ve dünyadaki sanatsal açılımlardan haberdar olabilmeleri ve alandaki usta sanatçılarla bir araya gelebilmeleri için düzenlenen seminer ve atölyelerin yanı sıra çağdaşları ile yaratıcı etkileşimlere girebilmeleri için de her yıl bölüm tarafından Üniversitelerarası Tiyatro Yarışması ve Şenliği düzenlenir.Beden dilinin geliştirilmesi, farklı ve çağdaş oyunculuk ekollerinin uygulanması,sahne dövüşü tekniklerinin kazandırılması ve öğrencilerin kamera oyunculuğuna uygulamalı olarak hazırlanması Oyunculuk Bölümü’nün, diğer üniversitelerdeki benzer programlardan farkını ortaya koymaktadır.

Sahne Sanatları Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Zerrin YANIKKAYA

Bölümler

Önemli Tarihler

Tümü

Etkinlikler

Tümü