Hukuk Fakültesi | Dekanın Mesajı

Hukuk Fakültesi

Dekanın Mesajı

İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine Hoş Geldiniz… 

Ulusal ve uluslararası düzeyde, hukuk bilimi ile donanımlı nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedef edinen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997’de kurulmuştur. İlk mezunlarını 2000-2001 akademik yılında veren Fakültemiz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında on sekizinci dönem mezunlarını vermiştir. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada kendi alanında tanınan, tecrübeli akademisyenlerden oluşan akademik kadrosuyla öğretim faaliyetini yürüten Fakülte, dört yıllık lisans programını, Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerindeki ülkelerin hukuk eğitimi programları Türk hukuk sistemiyle olabildiğince uzlaştırılmaya çalışarak ulaştığı sentezle düzenlemiştir. Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (European Law Faculty Association) üyesi olan fakültemiz, teori ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programı ile, sadece ulusal alanda değil, aynı zamanda uluslararası sahada da etkin hukukçular yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu düşünceden hareketle öğretim programının yüzde otuzu İngilizce derslerden oluşturulmuştur. Türk hukuk uygulaması açısından esas teşkil eden bilim dalları Türkçe görülürken, uluslararası içeriği olan dersler İngilizce verilmektedir. Bu noktada, özellikle uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, iktisat, uluslararası ceza hukuku, uluslararası yatırım hukuku, uluslararası tahkim hukuku, uluslararası ekonomi hukuku, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası uyuşmazlık çözüm yolları ve uluslararası fikri mülkiyet hukuku vb. dersler İngilizce görülmektedir. İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler Üniversite bünyesinde bulunan Yabancı Diller Yüksek Okulunda Hazırlık Sınıfı okuma imkanına sahiptir.

Ülkemizde ilk kurulan vakıf üniversiteleri ve Hukuk Fakülteleri arasında yer alan kurumumuz, 2018 - 2019 Akademik yılı için EA puan türünden 20 tam burslu, 20 %50 indirimli, 60  %25 indirimli, 100 ücretli olmak üzere toplam 200 öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca, Fakülte, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlarını da başarıyla sürdürmektedir.

Lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlayan mezunlarımız sadece hukukçu kimliğine sahip kişiler tarafından icra edilebilecek hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi meslekler yanında, Bakanlıklar, Bankalar, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında da çalışma imkanları elde etmektedir. Üniversitemiz ve Fakültemizin gerçekleştirdiği ikili andlaşmalar çerçevesinde öğrencilerimizin ERASMUS programları ile bir veya iki yarıyıl yurt dışında öğrenim fırsatına sahip olmaları, özellikle uluslararası alanda iş bulma imkanlarını da artırmaktadır. Bu noktada % 30 İngilizce öğrenim programıyla diğer ülke hukuk fakülteleri ile entegre olan Fakültemiz, bu yönüyle de öne çıkmaktadır.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görüşmek dileğiyle…

Saygılarımla.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel