Hukuk Fakültesi | Fakülte Yönetim Kurulu

Hukuk Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

HUKUK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İBRAHİM ŞAHBAZ 

Dekan V. (Başkan)

Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Üye (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D. Bşk.)

Prof. Dr. Hanife Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuk A.B.D.Bşk.)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Üye (Kamu Hukuku A.B.D. Bşk.)

Doç. Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU

Üye (Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üys. H. Alphan DİNÇKOL

Üye (Seçilmiş Üye)

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel