Hukuk Fakültesi | Fakülte Yönetim Kurulu

Hukuk Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

HUKUK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

Dekan V. (Başkan)

Prof.Dr. Devrim ULUCAN

Üye (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D. Bşk.)

Prof.Dr.Hanife Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuk A.B.D.Bşk.)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Üye (Kamu Hukuku A.B.D. Bşk.)

Doç.Dr. Şeref DEMİR

Üye (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi İngilizce Bölümü)

Doç.Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üys. H. Alphan DİNÇKOL

Üye (Seçilmiş Üye)

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel