Hukuk Fakültesi | Fakülte Yönetim Kurulu

Hukuk Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

HUKUK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. İBRAHİM ŞAHBAZ 

Dekan (Başkan)

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

Üye (Medeni Hukuk A.B.D. Bşk.)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Üye (Milletlerarası Hukuk A.B.D. Bşk.)

Prof. Dr. Hanife Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuk A.B.D.Bşk.)

Doç. Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Şükriye Esra BASKAN

Üye (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üys. Zeynep ÇALIŞKAN

Üye (Seçilmiş Üye)

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel