Hukuk Fakültesi | Fakülte Kurulu

Hukuk Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Dekan (Başkan)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Üye (Kamu Hukuku Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Üye (Özel Hukuk Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuk A.B.D. Bşk.)

Doç. Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU

Üye (Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üys. H. Alphan DİNÇKOL

Üye (Seçilmiş Üye)

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel