Hukuk Fakültesi | Fakülte Kurulu

Hukuk Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. İBRAHİM ŞAHBAZ

Dekan (Başkan)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Üye (Kamu Hukuku Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

Üye (Özel Hukuk Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuk A.B.D. Bşk.)

Doç. Dr. Yıldıray SAK

Üye (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Şükriye Esra BASKAN 

Üye (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çalışkan 

Üye (Seçilmiş Üye)
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel