Hukuk Fakültesi | Fakülte Kurulu

Hukuk Fakültesi

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Servet ALYANAK

Dekan Vekili (Başkan)

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

Üye (Özel Hukuk Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Üye (Kamu Hukuku Bölüm Bşk.)

Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ Üye (Anayasa Hukuku A.B.D. Bşk.)

Prof. Dr. Hanife Dilek YILMAZCAN

Üye (Mali Hukuku A.B.D. Bşk.) 

Prof. Dr. Melek YÜCE

Üye (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Aysen Lerzan YILMAZ

Üye (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Gülşah Vardar HAMAMCIOĞLU 

Üye (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Gökçesu AKŞİT DUDAKLI 

Üye (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Seda GÜRKAN

Üye (Seçilmiş Üye)
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel