Hukuk Fakültesi | Dekanlık

Hukuk Fakültesi

Dekanlık

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Dekan V.

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mete TEVETOĞLU

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi H. Alphan DİNÇKOL

Fakülte Sekreteri

Nurşen BAL

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel