Hukuk Fakültesi | Dekanlık

Hukuk Fakültesi

Dekanlık

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Dekan

Prof. Dr. Yusuf AKSAR

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üys. Melda KÖSE MARDUÇ

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üys. Esra BAŞKAN

Fakülte Sekreteri

Nurşen BAL

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel