Hukuk Fakültesi | Mezunların Mesleki Profili

Hukuk Fakültesi

Mezunların Mesleki Profili

Başta avukatlık (zorunlu baro stajlarını tamamladıktan sonra) olmak üzere, adli ve idari yargı hakimliği, noterlik, kaymakamlık, T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık ve uzman yardımcılığı, kamu ve özel bankalarda müfettişlik, üniversitelerde akademisyenlik gibi meslekler Hukuk Fakültesi mezunlarının çalışabilecekleri alanlardan bazılarıdır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel