Hukuk Fakültesi | Neden Hukuk Fakültesi?

Hukuk Fakültesi

Neden Hukuk Fakültesi?

                                    NEDEN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ?

      Ulusal ve uluslararası düzeyde, hukuk bilimi ve donanımlı nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedef edinen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997’de kurulmuştur. İlk mezunlarını 2000-2001 akademik yılında vermiştir. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada kendi alanında tanınan, tecrübeli akademisyenlerden oluşan kadrosuyla öğretim faaliyetini yürüten Fakülte, dört yıllık lisans programını Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerindeki ülkelerin hukuk eğitimi programları Türk hukuk sistemiyle olabildiğince uzlaştırmaya çalışarak ulaştığı sentezle düzenlenmiştir. Teori ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programı, sadece ulusal alanda değil, aynı zamanda uluslararası sahada da etkin hukukçular yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu düşünceden hareketle öğretim programının yüzde otuzu İngilizce derslerden oluşturulmuştur. Türk hukuk uygulaması açısından esas teşkil eden bilim dalları Türkçe görülürken, uluslararası içeriği olan dersler İngilizce verilmektedir. Bu noktada özellikle Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku, Uluslararası Tahkim Hukuku, Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku vb. dersler İngilizce görülmektedir. İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler Üniversite bünyesinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulun’da hazırlık sınıfı okuma imkanına sahiptir.

     Lisans öğrenimini başarıyla tamamlayan mezunlarımız sadece hukukçu kimliğine sahip kişiler tarafından icra edilebilecek hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi meslekler yanında, Bakanlıklar, Bankalar, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında da çalışma imkanları elde etmektedir. Üniversitemiz ve Fakültemizin gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerimizin ERASMUS programları ile bir veya iki yarıyıl yurt dışında öğrenim fırsatına sahip olmaları, özellikle uluslararası alanda iş bulma imkanlarını da arttırmaktadır. Bu noktada % 30 ingilizce öğrenim programıyla diğer ülke hukuk fakülteleri ile entegre olan Fakültemiz, bu yönüyle de öne çıkmaktadır.

       İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde

       Görüşmek dileğiyle.

 

FAKÜLTEMİZİN YAPTIĞI İKİLİ ANLAŞMALAR

 

1

Bretagne-Sud University

Fransa

 2

University of Bucharest

Romanya

 3

İnternational School of Law and Business

Litvanya

4

Kassel University

Almanya

5

Universitaet Passau

Almanya

6

Zaragoza University

İspanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakültemizin eğitim dili %70 TÜRKÇE - %30 Yabancı dil (İNGİLİZCE)'dir.

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ’Nİ SEÇİYORUM çünkü…

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış akademisyenlerden oluşan kadrosuyla Türkiye'nin en etkin hukuk fakültelerinden birinde eğitim alacağım.

 • Bölümün açtığı hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık kursları ile ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılabileceğim.

 • Uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi olabileceğim.

 • Ders çeşitliliği sayesinde özgürce öğrenim programımı oluşturabileceğim.

 • Hukuk eğitimi alırken aynı zamanda "Çift Anadal" proramlarını da alabileceğim.

 • ERASMUS öğrencisi olarak eğitimimin en az bir yarıyılını Avrupa'da geçirebileceğim.

 • Benimle birebir ilgilenebilecek, eğitim hakkımı koruyan, akademik gelişimimi ve kariyer planlamamı destekleyen akademik bir aileye kavuşacağım.

 

FAKÜLTEMİZİN TERCİH PUAN TÜRÜ

 

Puan Türü

Hukuk ( % 30 ) İngilizce

EA

 

                                                                    AKADEMİK KADROMUZ

 • Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

 • Prof. Dr. Yusuf AKSAR

 • Prof. Dr. Devrim ULUCAN

 • Prof. Dr. Dilek YILMAZCAN

 • Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN

 • Doç. Dr. Yıldıray SAK

 • Dr. Öğr. Üy. Bahadır APAYDIN

 • Dr. Öğr. Üy. Asiye Selcen ATAÇ

 • Dr. Öğr. Üy. Şükriye Esra BASKAN

 • Dr. Öğr. Üy. Zeynep ÇALIŞKAN

 • Dr. Öğr. Üy. Hulusi Alphan DİNÇKOL

 • Dr. Öğr. Üy. Zeynep KARAER GÜÇLÜ

 • Dr. Öğr. Üy. Taylan Özgür KİRAZ

 • Dr. Öğr. Üy. İbrahim Serdar KOYUNCU

 • Dr. Öğr. Üy. Melda KÖSE MARDUÇ

 • Dr. Öğr. Üy. Cevat OKUTAN

 • Dr. Öğr. Üy. Mete TEVETOĞLU

 • Dr. Öğr. Üy. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU

 • Dr. Öğr. Üy. Hakan ŞAHİN

 • Dr. Öğr. Üy. Müge ÜREM

 • Dr. Öğr. Üy. Betül AKTAŞ TEKEŞ

 • Ar. Gör. Gizem BAŞOĞLU

 • Ar. Gör. Elif Seda GÜRKAN

 • Ar. Gör. Gonca KURU

 • Ar. Gör. Abdulhamid ONUŞ

 • Ar. Gör. Melike Ezgi YETİMOĞLU

 • Ar. Gör. Hasan Basri ÇİFÇİ

 • Ar. Gör. Damla DURSUN

 • Ar. Gör. Fatih İNAN

 • Ar. Gör. Serhat ÖZKAN

 • Ar. Gör. Damla TİMUR

 • Ar. Gör. Betül ULUSOY

 • Ar. Gör. Ceren YOZGAT

ADAY ÖĞRENCİLER
Neden Hukuk Fakültesi?
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel