Hukuk Fakültesi | Program Hakkında

Hukuk Fakültesi

Program Hakkında

1997 yılında kurulan Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye'deki köklü hukuk fakültelerine göre oldukça genç bir kurum olmasına rağmen yapılanmasını hızla tamamlamış ve nitelikli bir hukuk fakültesinin sahip olması gereken tüm özelliklere kısa bir sürede sahip olmuş ve bu özelliğini uzunca bir süredir muhafaza etmektedir. Fakültemiz, 2000-2001 akademik yılında ilk mezunlarını vermiştir. 

Fakültenin lisans programı, özellikle kıta Avrupası devletlerindeki hukuk eğitimi programlarına paralel olarak tasarlanmıştır. Fakültemizin mezunları, temel hukuk formasyonunu almış, hukukun sürekli değişen güncel dalları bakımından yetkinleşmiş, yorum yapma, analiz etme, görüşlerini yazılı ve sözlü biçimde aktarma becerileri gelişmiş bireyler olarak hukukçuluk mesleğine başlamaktadır. Günümüzde iyi bir hukukçuda aranan en az bir yabancı dili iyi seviyede kullanma becerisini sağlamak amacıyla, öğrencilerimize İngilizce hazırlık sınıfı imkânı sunulmaktadır.

Lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlayan fakültemiz mezunları, her alanda sahip oldukları geniş çalışma olanaklarının yanında, doğrudan hukukçulara ayrılmış yargıçlık, savcılık, avukatlık ve noterlik gibi mesleklerde de görev alabilirler.

Toplumsal sorunlar karşısında duyarlı, karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesi ve adaletin sağlanması konusunda kararlı, çalışkan ve disiplinli bireyler için fakültemizde her zaman bir yer vardır.

Misyon 
Hukuk Fakültesi; hukuku öğrenmek ve uygulamak isteyen kişileri meslek hayatının rekabete dayalı zorluklarına hazırlayacak ve her türlü hukuki meseleye çözüm getirecek bilgi ve deneyim ile donatmayı; hukukun her disiplini bakımından, kendi akademik kadrosunu uluslararası standartlarda yetkinliğe sahip öğretim üyeleri olarak yetiştirmeyi ve bilimsel faaliyetleri ile hukukun gelişmesine güçlü bir katkı sağlamayı görev edinmiştir. 

Vizyon
Hukuk Fakültesinin vizyonu, nitelikli bir hukuk eğitimi, özgün bilimsel araştırmaları, yaratıcı faaliyetleri ve donanımlı akademisyen kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir kurum olmaktır.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel