Hukuk Fakültesi | Tanıtım

Hukuk Fakültesi

Tanıtım

Ulusal ve uluslararası düzeyde, hukuk bilimi ve donanımlı nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedef edinen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1997’de kurulmuştur. İlk mezunlarını 2000-2001 akademik yılında vermiştir. Gerek Türkiye’de gerekse dünyada her biri kendi alanında tanınan, tecrübeli akademisyenlerden oluşan akademik kadrosuyla öğretim faaliyetini yürüten Fakültemiz, dört yıllık lisans programını Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerindeki ülkelerin hukuk eğitimi programlarını Türk hukuk sistemiyle olabildiğince uzlaştırmaya çalışarak ulaşğı, tamamen kendine özgü bir sentezle düzenlenmiştir. Teoriyi ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programımız, sadece ulusal alanda değil, aynı zamanda uluslararası sahada da etkin hukukçular yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu düşünceyle öğretim programımızda hem klasik alan ve konulara hem de bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle uyumlu şekilde modern dünyanın hukuki gündem ve konularına uygun bir öğretim programına yer verilmiştir. Hâlihazırda devam eden öğretim programının yüzde otuzu İngilizce derslerden oluşturulmuş olup, 2020 – 2021 öğretim döneminde fakültemizin eğitim dilinin Türkçe’ye dönüştürülmesine karar verilmiştir.   Lisans öğrenimini başarıyla tamamlayan mezunlarımız sadece hukukçu kimliğine sahip kişiler tarafından icra edilebilecek avukatlık, arabuluculuk, hâkimlik, savcılık, noterlik gibi meslekler yanında, Bakanlıklar, bankalar, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında da çalışma imkânları elde etmektedir. Üniversitemiz ve Fakültemizin gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerimizin ERASMUS programları ile bir veya iki yarıyıl yurt dışında öğrenim fırsatına sahip olmaları, özellikle uluslararası alanda iş bulma imkânlarını da arttırmaktadır. Zengin seçimlik dersleriyle, öğrencilerine geniş bir yetkinlik ve çalışma alanı olanağı sunan fakültemiz periyodik bilimsel toplantıları organize ederek bunlara ev sahipliği yapması sayesinde öğrencilerimizin tüm yerel ve uluslararası mesleki ağlarla ve mesleki bilimsel ve uygulama gündemiyle mümkün olduğunca erken evrede azami seviyede temas kurmalarını sağlamaktadır.

İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görüşmek dileğiyle.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel