Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Ev'de/n Tasarım Söyleşileri 2_Tarih: 05.03.2021
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel