Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mezunların Mesleki Profili

İnsanlar için sağlıklı, güvenilir bir çevre yaratma görevini üstlenen mimarların çalışma alanlarının sınırları belirgin değildir. Sanat, teknoloji, toplum bilimleri, tarih, tasarım gibi birçok disiplini içeren mimarlığın etkin olduğu alanlar da genişlemektedir.

Mezunlar mesleklerini uygularken birbirine benzer görevler yapmazlar. Şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, danışmanlar, işverenler, inşaat uzmanları, araştırmacılar, öğretim üyeleri, konusunda yazan ve  konuşan kişiler olarak farklı alanlarda çalışabilirler.

Mimarlar insanın yaşadığı her mekanın tasarlanmasından inşa edilmesine, kullanımından bakımına  kadar tüm süreçlerinde koordinasyonu sağlayan etkin kişilerdir. Özellikle hızla bozulan çevrenin sorunlarından kaygı duyarak; gelecekteki çevrelerin tasarlanmasında önemli rol alırlar. Mimari tasarımların en küçük ölçeğinden en büyük ölçeğine kadar tüm alanlarında donanımlı  kişiler olarak, bu konudaki  ülke gereksinimlerine  yaratıcı çözümler üretebilirler.

Mimarlık Yüksek Lisans mezunları başta akademik kariyer yapabildikleri gibi, kendi bürolarında üretimlerini gerçekleştirebilir, özel bir şirkette veya bir kamu kuruluşunda görev alabilir, bilgi ve teknoloji üretip uygulamaya aktararak yapı sanayine katkıda bulunabilirler .

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel