İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Akademik Kadro

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Dekan /
Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL

Dekan Yardımcısı/Felsefe Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Mine TÜRKER

Dekan Yardımcısı/Psikoloji (Türkçe) Bölümü

ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı/  Sosyoloji (İngilizce) Bölümü 

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı/ 
Felsefe Bölümü

Özgeçmiş /  Curriculum Vitae

Prof. Dr. Hüseyin ÇAKALLI

Matematik Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Nermin ÇELEN

Psikoloji (Türkçe) Bölümü Başkanı
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
/ Felsefe Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY

Felsefe Bölümü

Felsefe Bölümü Başkanı
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü Başkanı

İnsan ve Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM) Müdürü
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Sevgi ŞAHİNTÜRK

Felsefe Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Prof. Dr. Hülya ŞİMGA

Felsefe Bölümü

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü / Felsefe Bölümü 

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Doç. Dr. Gökçesu AKŞİT

Sosyal Hizmet Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Doç. Dr. Özden BADEMCİ

Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Müdürü
Psikoloji (İngilizce) Bölümü
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Doç. Dr. Mehmet BOZOK

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Doç. Dr. Ferzan CURUN

Psikoloji (İngilizce) Bölümü Başkanı

Özgeçmiş/Curriculum Vitae

Doç.Dr. E. Figen KARADAYI

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Kuntay ARCAN

Psikoloji (Türkçe) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ARLI ÇİL

Felsefe Bölümü
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Narin BAĞDATLI VURAL

Sosyal Hizmet Bölümü
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Başak BAHTİYAR

Psikoloji (İngilizce) Bölümü
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Meral BOZDEMİR

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
Özgeçmiş Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat DEĞER

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Ozan EREN

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Seda ERZİ

Psikoloji (İngilizce) Bölümü
ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Aslı EYRENCİ

Psikoloji (İngilizce) Bölümü
ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜLFİDAN

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Hale Meriç KARABEKİR

Sosyal Hizmet Bölümü

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin KARADENİZ

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZDEMİR

Psikoloji (Türkçe) Bölümü

ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Bergen ÖZÜAYDIN

Felsefe Bölümü
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞĞIN

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM

Psikoloji (İngilizce) Bölümü 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ZABCI

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
Özgeçmiş Curriculum Vitae

Öğr. Gör.
Öğr. Gör. Nesteren GAZİOĞLU

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Arş. Gör. Funda AKYOL

Psikoloji Bölümü

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Arş. Gör. Ceren ALKAN

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü
Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Arş. Gör. Sarper ATAŞER

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Arş. Gör. Mustafa Bekir BOYACIOĞLU

Psikoloji Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Tuğçe AYSU GÜMÜŞ

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Arş. Gör. Özgür DEMİRCİ

Felsefe Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Kübranur GÖRMÜŞ

Sosyal Hizmet Bölümü

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Arş. Gör. Elif Dilan KARA

Felsefe Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Ezgican MERAL

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Esra ÖKTEM

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
Özgeçmiş Curriculum Vitae

Arş. Gör. Muhammed Furkan SOLTEKİN

Felsefe Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Selin TAHMAZOĞLU

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Mehmet Cenker TUNCER

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Arş. Gör. Beyza Nur YILMAZ

Sosyal Hizmet Bölümü

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Görevlendirme ile Gelen Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Barış AŞIKGİL
Doç. Dr. Eylem Deniz HOWE
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İNANICI
Öğr. Gör. Ayşe Yasemin AHİ GRÜNDLER
Öğr. Gör. Büşra ALPARSLAN
Öğr. Gör. Şükriye Nasip KARACIK
Öğr. Gör. Murat ULAŞ
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel