İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Akademik Kadro

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Prof. Dr. Hülya ŞİMGA

Dekan / Felsefe Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ARLI ÇİL

Dekan Yardımcısı / Felsefe Bölümü 
 

Dr. Öğr. Üyesi Mine TÜRKER

Dekan Yardımcısı/Psikoloji (Türkçe) Bölümü

 

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı / Felsefe Bölümü Kurucu Başkanı

Felsefe Bölümü

 

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı/  Sosyoloji (İngilizce) Bölümü 

 

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL

Felsefe Bölümü

Felsefe Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZDEMİR

Psikoloji (Türkçe) Bölümü Başkanı

 

Doç. Dr. Ferzan CURUN

Psikoloji (İngilizce) Bölümü Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞĞIN

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
 

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü Başkanı

İnsan ve Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM) Müdürü
 

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü Başkanı

 

Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL

Felsefe Bölümü 

 

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
/ Felsefe Bölümü

 

Prof. Dr. Nermin ÇELEN

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
 

Prof. Dr. Sevgi ŞAHİNTÜRK

Felsefe Bölümü

 

Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY

Felsefe Bölümü


 

Doç. Dr. Bergen ÖZÜAYDIN

Felsefe Bölümü
 

Doç.Dr. E. Figen KARADAYI

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
 

Doç. Dr. Gökçesu DUDAKLI

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Doç. Dr. Mehmet BOZOK

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü
 

Doç. Dr. Özden BADEMCİ

Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Müdürü
Psikoloji (İngilizce) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı EYRENCİ

Psikoloji (İngilizce) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM

Psikoloji (İngilizce) Bölümü 
 

Dr. Öğr. Üyesi Başak BAHTİYAR

Psikoloji (İngilizce) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat DEĞER

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin KARADENİZ

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Hale Meriç KARABEKİR

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi İrem SOYSAL AL

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Kuntay ARCAN

Psikoloji (Türkçe) Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Meral BOZDEMİR

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Narin BAĞDATLI VURAL

Sosyal Hizmet Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nesteren GAZİOĞLU

Psikoloji (İngilizce) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Ozan EREN

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem GÜLFİDAN

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü
 

Arş. Gör. Beyza Nur YILMAZ

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Arş. Gör. Ceren ALKAN

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü
 

Arş. Gör. Elif Dilan KARA

Felsefe Bölümü

 

Arş. Gör. Esra ÖKTEM

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
 

Arş. Gör. Ezgican MERAL

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

 

Arş. Gör. Funda AKYOL

Psikoloji Bölümü

 

Arş. Gör. Kübranur GÖRMÜŞ

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Arş. Gör. Mehmet Cenker TUNCER

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

 

Arş. Gör. Muhammed Furkan SOLTEKİN

Felsefe Bölümü

 

Arş. Gör. Mustafa Bekir BOYACIOĞLU

Psikoloji Bölümü

 

Arş. Gör. Özgür DEMİRCİ

Felsefe Bölümü

 

Arş. Gör. Sarper ATEŞER

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

 

Arş. Gör. Selin TAHMAZOĞLU

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

 

Arş. Gör. Tuğçe AYSU GÜMÜŞ

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

 

Görevlendirme ile Gelen Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Eylem Deniz HOWE
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İNANICI
Öğr. Gör. Büşra ALPARSLAN
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel