İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Akademik Kadro

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Prof. Dr. Edibe SÖZEN

Rektör / Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Hülya ŞİMGA

Rektör Yardımcısı / Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

Dekan V. / Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat DEĞER

Dekan Yardımcısı / Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Mine TÜRKER

Dekan Yardımcısı / Psikoloji (Türkçe) Bölümü

 

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL

Felsefe Bölümü Başkanı / İnsan ve Toplum Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM) Müdürü /

Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Ferzan CURUN

Psikoloji (İngilizce) Bölümü Başkanı / Psikoloji (İngilizce) Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZDEMİR

Psikoloji (Türkçe) Bölümü Başkanı / Psikoloji Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü Başkanı / Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ALKAN ÜSTÜN

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü Başkanı / Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı /

Sosyal Hizmet Bölümü
 

Prof. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL

Felsefe Bölümü 

 

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Felsefe Bölümü Kurucu Başkanı / Felsefe Bölümü

 

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi /

Müdür

 

Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY

Felsefe Bölümü


 

Doç. Dr. Bergen ÖZÜAYDIN

Felsefe Bölümü
 

Doç. Dr. Dilek ARLI ÇİL

Felsefe Bölümü 
 

Doç.Dr. E. Figen KARADAYI

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
 

Doç. Dr. Gökçesu AKŞİT DUDAKLI

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Doç. Dr. Mehmet BOZOK

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü
 

Doç. Dr. Özden BADEMCİ

Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Müdürü / Psikoloji (İngilizce) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı EYRENCİ

Psikoloji (İngilizce) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM

Psikoloji (İngilizce) Bölümü 
 

Dr. Öğr. Üyesi Başak BAHTİYAR

Psikoloji (İngilizce) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Begüm ÖZDEMİR DEMİRCİ

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Hale Meriç KARABEKİR

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi İrem SOYSAL AL

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Kuntay ARCAN

Psikoloji (Türkçe) Bölümü

 

Dr. Öğr. Üyesi Meral BOZDEMİR

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Narin BAĞDATLI VURAL

Sosyal Hizmet Bölümü
 

Dr. Öğr. Üyesi Nesteren GAZİOĞLU

Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MA-TİN) Müdürü / Psikoloji (İngilizce) Bölümü

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ozan EREN

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

 

Arş. Gör. Beyza Nur YILMAZ

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Arş. Gör. Elif Dilan KARA

Felsefe Bölümü

 

Arş. Gör. Esra ÖKTEM

Psikoloji (Türkçe) Bölümü
 

Arş. Gör. Ezgican MERAL

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

 

Arş. Gör. Funda AKYOL

Psikoloji (Türkçe) Bölümü

 

Arş. Gör. Kübranur GÖRMÜŞ

Sosyal Hizmet Bölümü

 

Arş. Gör. Muhammed Furkan SOLTEKİN

Felsefe Bölümü

 

Arş. Gör. Mustafa Bekir BOYACIOĞLU

Psikoloji (Türkçe) Bölümü  

Arş. Gör. Necati Enöz

Psikoloji (Türkçe) Bölümü

Arş. Gör. Özgür DEMİRCİ

Felsefe Bölümü

 

Arş. Gör. Sarper ATEŞER

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

 

Arş. Gör. Selin TAHMAZOĞLU

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

 

Arş. Gör. Tuğçe AYSU GÜMÜŞ

Sosyoloji (Türkçe) Bölümü

 

Görevlendirme ile Gelen Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Barış AŞIKGİL
Doç. Dr. Eylem Deniz HOWE
Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yıldız İNANICI
Öğr. Gör.Gizem ALALOĞLU
Öğr. Gör. Büşra ALPARSLAN
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel