İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Görüşümüz (Vizyonumuz)

Sosyoloji eğitiminin önemini arttırmak, sosyolojinin diğer disiplinlerle ve meslek alanlarıyla olan ilişkisine dair bilinç oluşturmak, toplumun temelini oluşturan kültürel farklılıkların  ve sosyal davranış çeşitliliğinin değeri konusunda farkındalığı arttırmak, yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve öğretim üyesi programlarının işlerliğini desteklemek, öğrencileri akademik kariyer konusunda teşvik etmek ve farklı çalışma alanlarına yönlendirmek.

Görevimiz (Misyonumuz)

Toplum sorunları ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten bireyler yetiştirmek ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek, toplumsal yaşamı geliştirmek ve geleceğin oluşturulmasında etkin olmak.

Hedeflerimiz

  • Temel sosyal kavramları, problemleri ve perspektifleri tanıyan ve eleştirel bir bakış açısı ile tartışabilen,
  • Gündelik yaşamı ve aile, devlet, eğitim, din gibi kurumlar ile ilişkilendirebilen,
  • Öğrendiklerini gerek günlük hayatta gerekse mesleki gelecekleri için değerlendirebilen,
  • Toplumsal olayları objektif ve yansız biçimde değerlendirebilen,
  • Farklı toplumların kültürel çeşitliliğini, değerlerini, kültürel, sosyal ve politik değişim süreçlerini, zaman ve mekân bağlamında kavrayabilen,
  • Sosyal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırma bilgisine sahip olan,
  • Disiplinler arası bir bakış açısı kazanan ve bunu uygulamaya geçirebilen sosyologlar yetiştirmektir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Sosyoloji Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel