İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe Bölümü

2004 yılında kurulan Felsefe Bölümünde benimsenen felsefe anlayışı doğrultusunda, felsefe öğretimi salt felsefe tarihi bağlamında yapılmamakta, öğrencilerin felsefe kavramlarına, soru ve sorunlarına geniş bir perspektiften bakmalarını sağlayacak biçimde sistematik yaklaşım öne çıkarılmaktadır. Felsefe Bölümü öğrencileri, uygulanan Öğretim Programı çerçevesinde, insan ve toplum bilimlerinin yanı sıra, klasik ve sembolik mantık bilgisiyle de tanıştırılmaktadır. İnsanın toplumsal, tarihsel ve kültürel bir varlık olduğu saptamasını önemseyen Bölüm, öğrencilerin, insanlığın ortak kültür mirasıyla da tanışmasını dikkate almaktadır. Felsefe Bölümü, öğrencilerinin Türkçeyi ve en az bir yabancı dili hem sözlü hem de yazılı olarak kullanmalarını sağlamak üzere, öğrencilerin zorunlu derslerin yanı sıra mesleki İngilizce ve diğer yabancı dil derslerini almaları teşvik etmektedir. Disiplinlerarası anlayışın önemle benimsendiği Felsefe Bölümü Öğretim Programında Felsefe Grubu Öğretmenliği için gerekli asgari Alan Derslerinin yanında Genel Eğitim Dersleri ile Kariyer Gelişimine yönelik seçmeli dersleri de yer verilmektedir.

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL

Felsefe Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel