İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe

2004 yılında kurulan Felsefe Bölümünde benimsenen felsefe anlayışı doğrultusunda, felsefe öğretimi salt felsefe tarihi bağlamında yapılmamakta, öğrencilerin felsefe kavramlarına, soru ve sorunlarına geniş bir perspektiften bakmalarını sağlayacak biçimde sistematik yaklaşım öne çıkarılmaktadır. Felsefe Bölümü öğrencileri, uygulanan Öğretim Programı çerçevesinde, insan ve toplum bilimlerinin yanı sıra, matematiksel bilgiyle de tanıştırılmaktadır. İnsanın toplumsal, tarihsel ve kültürel bir varlık olduğu saptamasını önemseyen Bölüm, öğrencilerin, insanlığın ortak kültür mirasıyla da tanışmasını dikkate almakta; çağın gereği olan teknolojiyi kullanma becerisini edinmelerini de ön planda tutmaktadır. Felsefe Bölümü, öğrencilerin Türkçeyi ve en az bir yabancı dili hem sözlü hem de yazılı olarak kullanmalarını sağlamak üzere, öğrencilerin zorunlu derslerin yanı sıra dil bağlamında farklı dersler almalarını da teşvik etmektedir. Disiplinlerarası anlayışın önemle benimsendiği Felsefe Bölümü Öğretim Programında Alan Derslerinin yanında Üniversite Seçmeli derslerine de yer verilmektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel