İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü


Günümüzde toplumlarda, hızlı sosyal değişim, eşitsizliklerin artması ve kentsel nüfusun artması nedeniyle, kamu kaynaklarından yararlanamayan insanların sayısı artmıştır. Sosyal devlet, dezavantajlı grupları desteklemek için yeni politikalar geliştirmeli ve mevcut sosyal hizmetleri yeniden yapılandırmalıdır. Sosyal hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların sorunlarını önlemeyi ve çözmeyi amaçlayan dinamik bir meslektir; onların maddi ve maddi olmayan ihtiyaçlarını karşılar; sosyal refahlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirir. Mesleği, sosyal dayanışma ve sosyal destek sistemlerinin bilimsel ve disiplinlerarası bir organizasyonudur. Bireylerin, ailelerin ve bir bütün olarak toplumun sosyal işleyişini geliştirmeye ve arttırmaya hizmet eden toplumun vicdanıdır.

Sosyal hizmet mesleğinin amacı, bireylere ve topluma öncelik vererek, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak, toplumsal işe alım ve toplumsal örgütlenmeyi güçlendirmek, ülke ihtiyaçları içinde çalışmaktır.

Sosyal Hizmet Bölümü personeli, uluslararası alanda tanınan ve olağanüstü araştırma deneyimleri ve yayınları olan üyelerden oluşur. Sosyal hizmet uygulaması, müfredatın ayrılmaz bir parçasıdır. İlk yıldan itibaren öğrencilere farklı alanlarda ve uygulama modelleri tanıtılmaktadır. Teori, araştırma ve uygulama, çağdaş bir anlayışla bütünleştirici bir modelde değerlendirilir. Amaç, öğrencilere sosyal hizmet uygulamalarıyla birlikte temel teorileri, kavramları ve analiz araçlarını öğretmektir.

Türkiye'de sosyal hizmet uzmanlarına artan bir talep var. Mevcut lisans programı, teorik ve pratik çalışmayı planlayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için formüle edilmiştir.

Bölümün öğretim dili Türkçedir.

MİSYON

Öğrencileri araştırma odaklı ve bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmek, sosyal yaşamın gelişiminde aktif olarak inceleyerek, değerlendirerek ve geleceğin inşasında etkin kılmak.

VİZYON

Sosyal hizmet eğitiminin geliştirilmesi ve yayılmasını hedefleyen ve Avrupa standartlarında sosyal hizmetler için politikalar üretmeyi hedefleyen yetkin bir bilim kurumu olmak.

Doç. Dr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞĞIN

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel