İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bölüm Hakkında

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Bölüm Hakkında

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde alanlarında son derece yetkin, yıllarca uluslararası programlarda yer almış, uygulamalı araştırmalar yapmış öğretim üyeleri bulunmaktadır. Bu bölümde uygulama dersleri ilk yıldan itibaren programda yer almaktadır. Böylece sosyal hizmetin uygulama alanlarının ve farklı uygulama modellerinin ilk yıldan itibaren tanıtılması amaçlanır.“Kuram”, “araştırma” ve “uygulama”yı bir bütünlük içinde değerlendirecek olan Sosyal Hizmet Bölümü, çağdaş bir eğitim programıyla kimi durumlarda da uygulamadan kurama giden bir yol izlemeyi amaçlamaktadır. Böylece sosyal hizmetin temel kuramları, kavramları ve çözümleme araçlarının, uygulamayla birlikte öğrenilmesi yeğlenmektedir. 

Türkiye’de hızla gelişmekte olan sosyal hizmet alanında gerek teorik gerek pratik çalışmalar yapan uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu lisans programı, gelecekte teorik veya pratik çalışmayı hedefleyen iki kesimin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillendirilmiştir.

Sosyal Hizmet bölümü lisans programı eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Akademik Kadromuz

Dr. Öğr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞGIN (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Gökçesu AKŞİT
Dr. Öğr. Üyesi Narin BAĞDATLI VURAL
Dr. Öğr. Üyesi Hale Meriç KARABEKİR
Öğr. Gör. Nurdane BÜRÜNGÜZ (Görevlendirme)
Arş. Gör. Kübranur GÖRMÜŞ
Arş. Gör. Beyza Nur YILMAZ

  2022- 2023 Akademik yılı Sosyal Hizmet Bölümü Akademik Personelin Danışmanlık, Koordinatörlük ve Komisyon Üyeliği Görevleri Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞGIN

Eğitim Koordinatörü

Doç. Dr. Gökçesu AKŞİT

-

Dr. Öğr. Üyesi Hale Meriç KARABEKİR

-

Dr. Öğr. Üyesi Narin BAĞDATLI VURAL

4. Sınıflar Akademik Danışmanı

Öğr. Gör. Nurdane BÜRÜNGÜZ

3. Sınıflar Akademik Danışmanı 

Uygulama Dersleri Koordinatörü

Arş. Gör. Beyza Nur YILMAZ

Değişim Programları Koordinatörlüğü

Dikey, Yatay Geçiş İntibak Koordinatörü

2. Sınıflar Akademik Danışmanı

Kalite Komisyon Üyesi

Arş. Gör. Kübranur GÖRMÜŞ

Çift Anadal- Yandal Programları Koordinatörü

1. Sınıflar Akademik Danışmanı

Bölüm Web Sayfası Sorumlusu 

 

Bölümümüz EASSW Üyesidir. 

 

eassw images ile ilgili görsel sonucu

 

EASSW, Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği, dünya çapında 509 sosyal hizmet okulunun üye olduğu küresel
bir çatı örgüt olan Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği’nin (The International Association of
Schools of Social Work- IASSW), Avrupa Bölgesi örgütüdür. Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları
Birliği’nin, Afrika, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika-Karayipler olmak üzere 4 bölge örgütü
daha vardır. Birlik sosyal hizmet eğitiminin niteliğini artırmak için eğitim standartları geliştirmekte,
uluslararası işbirliğini desteklemekte, sosyal hizmet araştırmalarının ve burs olanaklarının yaygın
olarak paylaşılabilmesi için alan sağlamakta, insan haklarının gerçekleşmesini, adil ve eşitlikçi bir
toplumun gelişimini desteklemek için savunuculuk etkinlikleri yapmaktadır. Uluslararası Sosyal
Hizmet Okulları Birliği, Birleşmiş Milletler’de danışmanlık statüsüne sahiptir. Ayrıca Birleşmiş
Milletler’in çalışmalarına sivil toplum örgütü olarak katılarak, sosyal hizmet eğitimini uluslararası
boyutta temsil etmektedir.
Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği’nin Avrupa bölge örgütü olan Avrupa Sosyal Hizmet Okulları
Birliği, 300'den fazla farklı okulu, üniversiteyi ve sosyal hizmet eğitimini destekleyen yükseköğretim
kurumlarını bir araya getirir. Amaçları;
• Avrupa çapında sosyal hizmet eğitiminin gelişimini teşvik etmek,
• Sosyal hizmet eğitiminin kalitesini artırmak için standartlar geliştirmek,
• Uluslararası değişimi teşvik etmek,
• Sosyal hizmet araştırması ve burs paylaşımı için forumlar sunmaktır.
Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği, sosyal hizmet eğitimini Avrupa Komisyonu’nda, Avrupa
Konseyi’nde ve diğer uluslararası örgütlerde temsil etmektedir.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel