İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz Bölümlerinin Akreditasyonu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz Bölümlerinin Akreditasyonu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizdeki beş bölüm (Felsefe, Psikoloji (Türkçe ve İngilizce) ve Sosyoloji (Türkçe ve İngilizce) 19 Ocak 2020-30 Eylül 2022 tarihleri arası için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan  Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edilmiştir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel