İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Neden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi?

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Neden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi?

Seçkin, deneyimli akademik kadrosuyla Fakültemiz, eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette kuramla uygulamanın birlikteliğini her şeyin üstünde tutarak uluslararası, ulusal ve yerel topluluklar, özel ve kamusal kurumlar ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde,  öğrencilerine bilgi, duygu ve yargı yetenekleri kazandırmayı ilke edinir.   

Üniversitemizin en eski ve kurucu fakültelerinden birisi olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adını aldığı “insan” ve “toplum” hakkında sosyal bilim çalışmalarını kapsayan nitelikte Felsefe, Psikoloji, Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümlerinde deneyimli eğitim kadrosu ile akademik eğitim vermektedir. Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerimiz hem Türkçe hem İngilizce dilinde eğitim vererek öğrencilerimize anadillerinde olduğu kadar yabancı dilde de eğitim olanağı sunmaktadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde 12 profesör, 4 doçent, 22 Dr. öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere tam kadrolu olarak toplam 47 öğretim elemanı çalışmaktadır. Ayrıca, bu sayıya ders saati ücretli olarak ders veren alanlarında uzman 15 öğretim üyesini de eklediğimizde fakültemizde ders veren toplam öğretim elemanı sayısı 62 olmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz zengin kadro ile lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programları yürütülmekle kalınmamakta o düzeyi daha da zenginleştiren lisansüstü programlar yürütülmektedir. Felsefe, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında birer doktora programı ve tezli ve tezsiz olmak üzere yüksek lisans programları bulunmaktadır. Alanlarında kapsamlı ve derinlikli araştırmalara dayalı olarak bitirilen doktora ve yüksek lisans tezlerinin bir kısmı kitap ve makale olarak yayınlanmakta ve böylece ulusal ve uluslararası düzeylerdeki bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktadır.

Fakültenin öğretim elemanları lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermek ve yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmekle yetinmemekte alan uygulamalarına dayalı olan araştırma projelerini bireysel olarak ve/veya ekip halinde yürütmektedirler. Bu araştırmaların bulguları kitap ve makale halinde yayınlanarak ulusal ve uluslararası bilime katkıda bulunmakla kalmamakta uygulamalarla ve topluma hizmet projeleriyle doğrudan insanlarımızın ve toplumumuzun hayatında yer almaktadır. 

Eğitim-öğretim etkinliklerini sadece kendi öğrencileriyle sınırlamayan, Üniversitemizin diğer fakültelerine ve lisansüstü çalışmaların sürdürüldüğü Enstitülerimize, Araştırma ve Uygulama Merkezlerimize “işbirliği etiği” anlayışıyla hizmet veren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, disiplinlerarası anlayışla Üniversitemizin diğer tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine gerek ders çeşitliliği gerek proje işbirlikleri anlamında akademik destek ve hizmet verilmektedir.

Farklı düzeylerdeki eğitim kurumlarıyla, uluslararası bilgi topluluklarıyla, kamu kurumlarıyla, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektörle deneyimlerini paylaşan Fakültemiz, öğrencilerini bilgi ve iş dünyasıyla tanıştırma konusunda son derece duyarlı ve öngörülü davranmaktadır. Uygulamaya ve girişimciliğe verdiği önemle, iş arayan değil, aranan nitelikli kişiler yetiştiren Fakültemiz, mezunlarıyla övünmekte, onlarla her zaman güçlü bir iletişim içinde bulunmaktadır.

Kurulduğundan beri kalite çalışmalarına önem veren fakültemiz, 2012 yılında üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı/Bolonya süreci bağlamında aldığı “AKTS” ve “Diploma Eki” etiketleriyle uluslararası düzeyde tanınır diplomalara sahip olur hale gelmişler ve ayrıca eğitimleri sırasında Erasmus+ programı çerçevesinde bir veya iki dönem Avrupa’da bir üniversitede eğitim alabilmeleri için her bölüm birçok üniversite ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Üniversitemizin ISO-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve YÖK Kalite Kurulu Onayı almasıyla yetinmeyen fakültemiz, Felsefe, Psikoloji Türkçe ve İngilizce ile Sosyoloji Türkçe ve İngilizce bölümleri için ayrı ayrı bölüm düzeyindeki akreditasyonunu almak üzere FEDEK’e başvurmuştur. Sosyal Hizmet Bölümü ise (Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği’ne) EASSW’ye üye olmuştur.

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Dekan

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel