İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (EN)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji (EN)

MİSYON

Toplum sorunları ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten bireyler yetiştirmek ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek, toplumsal yaşamı geliştirmek ve geleceğin oluşturulmasında etkin olmak. Sosyoloji eğitiminin önemini arttırmak, sosyolojinin diğer disiplinlerle ve meslek alanlarıyla olan ilişkisine dair bilinç oluşturmak, toplumun temelini oluşturan kültürel farklılıkların ve sosyal davranış çeşitliliğinin değeri konusunda farkındalığı arttırmak, yurt içi ve yurt dışı öğrenci ve öğretim üyesi programlarının işlerliğini desteklemek, öğrencileri akademik kariyer konusunda teşvik etmek ve farklı çalışma alanlarına yönlendirmek.

VİZYON

Sosyal dünyayı araştırmak, anlamak ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel teorik bilgi ve araştırma deneyimine sahip mezunlar vermek.

PROGRAM TANIMI

Sosyoloji lisans programının amacı, toplum sorunları ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek gelişmesine katkıda bulunan ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak olan bireyleri;  üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, sağlık, eğitim, hukuk, güvenlik gibi kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT
Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel