Tiyatro Eğitimi Veren Üniversitelerin Akreditasyon Sorunları ve Çözümler Çalıştayı

Tiyatro Eğitimi Veren Üniversitelerin Akreditasyon Sorunları ve Çözümler Çalıştayı 

17-18 Ocak 2020

PROGRAM

17.01.2020 Sabah
09:30-09:55 Kayıt ve Buluşma
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin YANIKKAYA, Maltepe Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Selahattin YILDIZ, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr Belma Akşit, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şahin KARASAR, Maltepe Üniversitesi Rektörü (Teşrifleri halinde)
10:30-10:45 Prof. Erol İPEKLİ (Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü)
10:45-12:45 Tiyatro Okulları Birim Ağacı şemasının, UNESCO ve YÖK sınıflandırma tablosu üzerinden tartışılması ve öneriler.
12:45-14:00 Yemek Arası
17.01.2020 Öğleden Sonra
14:00-15:30 Öğrenim çıktıları/Meslek Eğitim yeterlilik çıktıları/Bölüm Yeterlilik çıktılarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
15:30-15:45 Çay-Kahve Arası
15:45-17:00 Tiyatro eğitimi veren bölümlerin Fakülte, Üniversite ve Yüksek Öğretim Kurumu
Kurullarında temsiliyeti.

18.01.2020 Sabah
10:00-10:30 Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU (SATEAD- Sanat ve Tasarım Eğitimi Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği Başkanı)
10:30-11:30 Akreditasyon Standartları I: Fiziki Mekân
11:30-11:45 Çay-Kahve Arası
11:45-12:45 Akreditasyon Standartları II: Akademik ve teknik personel
13:00-14:00 Yemek Arası
18.01.2020 Öğleden Sonra
14:00-15:00 Akreditasyon Standartları III: Müfredat
15:00-16:30 Akreditasyonla ilgili ortak sorunları saptamak üzere, çalıştay raporlarının okunması, değerlendirilmesi ve öneriler
16:30-16:45 Çay-Kahve Arası
16:45-17:30 Çalıştay sonuçlarının paylaşılması ve önerilerin karara bağlanması