Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde bilgisayarlar artık yaşamın her kesiminde kaçınılmaz biçimde yerlerini almaktadır. Tüm üretim ve hizmet sektörlerinde, ve bu arada devlette, bilgisayarların ve bilgi sistemlerinin yaygınlaşması, verimliliği ve kaliteyi artırmakta, büyümeyi sağlamakta ve yaşama olumlu katkılar yapmaktadır.

Bilgisayar mühendisliği son derece hızla gelişen, birkaç yıl içinde yeninin eski olduğu konuları içermektedir. Bölümde bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak evrensel düzeyde bir eğitim verilmektedir. Bir yandan konunun temelleri sağlam bir biçimde öğretilirken diğer yandan güncellik sağlanmaktadır. Bu yaklaşım ile endüstri ve hizmet sektöründe karşılaşılan sorunlara çözüm üretecek, bilgili, yaratıcı ve yüksek nitelikli mühendisler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programı 2004-2005 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Yüksek lisans programının amacı öğrenciye bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Programda bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenerek ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak evrensel düzeyde bir eğitim verilmektedir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi tezsiz programda altı yarıyıldır.

Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı Türkçedir.

MİSYON

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün misyonu bilgisayar bilimleri konularında iyi donatılmış öğrencileri, bilgisayar mühendisliği alanındaki pek çok ulusal ve uluslararası çalışmada rekabet edebilecek güce ulaştırmaktır.

  • Mezunlarımızı mesleklerinde lider olmalarına yardım edecek seçkin ilke, araç, ve eğitim becerileriyle donatmak
  • Temel bilgi ve uygulamalarının gelişimine önemli katkılarda bulunacak lider üniversiteler içinde yer almak.
  • Güçlü bir erişim programı kurarak ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak Bilgisayar Mühendisliği hizmetleri sunmak.

 

VİZYON

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği Yüksek Lisans Programının vizyonu Bilgisayar Mühendisliğinin temel prensiplerini ve gelişmiş özelliklerini sunarak teknolojik alanda geleceği şekillendirebilecek liderleri yetiştirmek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel