Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Uluslararası ticaret alanında uzmanlık seviyesinde bilgi sahibidir.
 2. Uluslararası ticaret ile ilgili kavramları ve uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri analiz etme ve öngörü geliştirme becerisine sahiptir.
 3. Gümrük ve serbest bölgeler, sigorta ve risk yönetimi, uluslararası pazarlama, ödeme ve teslim şekilleri konularında bilgi sahibidir.  
 4. Uluslararası ticaretin hukuki boyutlarını bilir.
 5. Diğer ilişkili alanlarda gereksinim duyduğu temel bilgileri uluslararası ticaret alanında kullanabilme ve disiplinlerarası  bilgi paylaşımının öneminin bilincindedir.
 6. Yenilikçi bir yaklaşıma sahip olmanın ve girişimciliğin önemini kavrar ve kendini geliştirmenin önemli olduğu bilincine sahiptir.
 7. Uluslararası ticaret alanında edindiği temel mesleki bilgi ve becerileri doğrultusunda eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve analiz edebilme becerisine sahiptir.
 8. Etik değerler, sürekli iyileştirme, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal sorumluluk ve çevrenin korunması  bilincine sahiptir.
 9. Gerekli bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibidir.
 10. Veri toplama, analiz, sentez ve değerlendirme,  optimal çözümler üretme ve raporlama sistematiğine sahiptir.
 11. Türkçeyi ve gerektiği durumlarda yabancı dili yazılı ve sözlü olarak etkili kullanmanın önemini kavrar.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel