Güzel Sanatlar Fakültesi | Dekan'ın Mesajı

Dekan'ın Mesajı

Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul kentinin ve Maltepe Üniversitesi’nin sunduğu zengin kaynaklarından esinlenerek sanatçı adayları ve geleceğin sanatçıları için çağdaş bir eğitim ve çalışma alanı yaratmıştır.

Bu bağlamda Fakülte, sanatçı adaylarına sanatın amacı, tarihsel gelişimi, toplumsal rolü ve edebiyat, müzik, felsefe gibi diğer yan alanlarıyla ilişkilerindeki yansımalar üzerine düşünme biçimlerini geliştirmeleri için çeşitli fırsatlar vermektedir. Kuramsal dersler ve atölye çalışmalarıyla, sanatta öz, biçim ve kendini ifade doğrultusunda, sanatçı adaylarının bakış açısını geliştirmekte ve kavramsal çalışmaları teknik çeşitlilik sürecine doğru cesaretlendirmektedir.

Çağdaş gereksinimlere göre, sanatsal ürünlerin, yeni üretim ve sunum alanları için yeniden yapılandırılması gerçeğinin ışığında, eğitim ve öğretim programında özellikle yaşamın içinde yer alacak projeler temel alınmakta, ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası gelişim izlenmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi CILECT ( Dünya Sinema Okulları Birliği ) , ELIA ( Avrupa Sanat Kurum ve Kuruluşları Derneği ) ve ( AEHT ) Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği organizasyonu üyesi olarak Avrupa  kültür ve eğitimine uyum sağlarken bir yandan da kendi kültürel altyapısıyla katkıda bulunmaktadır. 

                                                                                                                                                                                                          

 

Tümü