Güzel Sanatlar Fakültesi | Fakülte Kurulları

Fakülte Kurulları

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Celal Oktay YALIN (Başkan)

Prof. Dr. İclal Gül BATUŞ (Üye)  

Prof. Dr. Recep TAYFUN (Üye) 

Prof. Dr. Gürdal ÜLGER (Üye)     

Doç. Dr. Şenay YAVUZ (Üye)

Doç. Dr. Fatma KEÇELİ (Üye) 

Doç. Dr. Müjgan YILDIRIM  (Üye)

Doç. Dr. Zerrin YANIKKAYA (Üye)

Doç. Dr. Didem BERBER (Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÇINAR  (Üye)      

Dr. Öğr. Üyesi Seyit Mehmet BUÇUKOĞLU (Üye)

 

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Celal Oktay YALIN (Başkan)

Prof. Dr. İclal Gül BATUŞ (Üye)  

Prof. Dr. Recep TAYFUN (Üye) 

Prof. Dr. Gürdal ÜLGER (Üye)          

Doç. Dr. Müjgan YILDIRIM (Üye)

Doç. Dr. Zerrin YANIKKAYA (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÇINAR (Üye)      

Tümü