Güzel Sanatlar Fakültesi | Neden Güzel Sanatlar Fakültesi

Neden Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul kentinin ve Maltepe Üniversitesi’nin sonsuz kaynaklarını ilham alarak her bir sanatçı adayı ve dolayısıyla geleceğin sanatçısı için olağanüstü eğitim ve çalışma alanı yaratmıştır.

Bu bağlamda fakülte sanatçı adaylarına sanatın amacı, tarihsel gelişimi, toplumsal rolü ve edebiyat, müzik, felsefe gibi diğer yan alanlarıyla ilişkilerindeki amaç ve anlam üzerine düşünme biçimlerini geliştirmeleri için çeşitli fırsatlar vermektedir.

Derslik ve atölye çalışmalarıyla, sanatta biçimsellik ve kendini anlatma doğrultusunda, sanatçı adaylarının görsel algılamalarını pekiştirmekte ve kavramsal çalışmaları teknik çeşitlilik sürecine doğru cesaretlendirmektedir. Yeni sektörel gereksinimlere göre, sanatsal ürünlerin, yeni üretim ve sunum alanları için yeniden yapılandırılması gerçeğinin farkındalığıyla eğitim ve öğretim programında özellikle yaşamın içinde yer alacak projeler temel alınmakta, iş yaşamında ulusal ve uluslararası gelişim izlenmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi bir ELIA (Avrupa Sanat Kurum ve Kuruluşları Derneği) ve CILECT ( Dünya Sinema Okulları Birliği ) üyesi olarak Avrupa kültür ve eğitimine uyum sağlarken bir yandan da kendi kültürel altyapısıyla katkıda bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesi AEHT (Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği)  daimi üyesi ve gastronomi alanında organizasyonun Türkiye temsilcisidir. Bu süreçte, genelde evrensel özelde yerel sanata kültürlerarası boyut kazandıran sanatçılar yetiştirmektedir.