Güzel Sanatlar Fakültesi | Tanıtım

Tanıtım

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2004 yılında Sinema, Oyunculuk ve Plastik Sanatlar bölümleriyle eğitim öğretime başladı. Bir yıl sonra bünyesine Çizgi Film ve Animasyon ile Fotoğraf ve Video bölümlerini ekledi.

Bu bölümlere 2008–2009 eğitim öğretim yılında Temel Sanat Eğitimi ve Görüntü Sanatları bölümleri de katıldı. 2013–2014 eğitim öğretim yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı. Günümüz itibariyle Güzel Sanatlar Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarım ve Sahne Sanatları bölümleriyle aktif eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.  

Güzel Sanatlar Fakültesi, tüm sanat dalları arasındaki birliktelikten beslenerek bölümler arasında etkileşimi güçlü kılmayı hedefler. Atölye derslerinin yanı sıra kentin içerisinde tanışarak, konuşarak bilgi edinmek Fakültenin eğitim anlayışını destekler.

Günümüzde sanatın geldiği nokta göz önünde bulundurularak, öğrencinin tek bir alanda yetkiliğini ispatlamak için diğer tüm sanat dallarında da bilgi sahibi olması gerektiğine inanılmaktadır. Bu amaçla; fakültemizde dersler interdisipliner mantık çerçevesinde oluşturulur. Yine bir sanatçının üretim sürecini destekleyecek yan disiplinlerde de tam donanımlı olması amaçlanır.

2008–2009 eğitim öğretim yılından itibaren Fakültemizde tüm bölümler için ilk yıl temel sanat formasyonunun kazanıldığı ortak bir eğitim yılı olarak hazırlanmıştır. Öğrencinin felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi yan disiplinlerle desteklendiği, sanatın ne olduğunu ve gerekliliğini sorguladığı bu yılda, öğrenci bireyliğini ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bulunmasının nedenlerini keşfeder. Sanat formasyonunu edinmiş öğrenciler olarak ikinci sınıftan itibaren alan derslerine yönelirler.

Öğrencinin, kuramsal ve uygulamalı derslerde edindiği bilgiyi sektör bağlantıları ile iş yaşamında test etmesi için çeşitli olanaklar sağlanır.

Tümü