Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Program Direktörü
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel