Faculty of Humanities and Social Sciences

EASSW Membership

eassw images ile ilgili görsel sonucu

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ'müz EASSW Üyesi Oldu.

EASSW, Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği, dünya çapında 509 sosyal hizmet okulunun üye olduğu küresel
bir çatı örgüt olan Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği’nin (The International Association of
Schools of Social Work- IASSW), Avrupa Bölgesi örgütüdür. Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları
Birliği’nin, Afrika, Asya-Pasifik, Latin Amerika, Kuzey Amerika-Karayipler olmak üzere 4 bölge örgütü
daha vardır. Birlik sosyal hizmet eğitiminin niteliğini artırmak için eğitim standartları geliştirmekte,
uluslararası işbirliğini desteklemekte, sosyal hizmet araştırmalarının ve burs olanaklarının yaygın
olarak paylaşılabilmesi için alan sağlamakta, insan haklarının gerçekleşmesini, adil ve eşitlikçi bir
toplumun gelişimini desteklemek için savunuculuk etkinlikleri yapmaktadır. Uluslararası Sosyal
Hizmet Okulları Birliği, Birleşmiş Milletler’de danışmanlık statüsüne sahiptir. Ayrıca Birleşmiş
Milletler’in çalışmalarına sivil toplum örgütü olarak katılarak, sosyal hizmet eğitimini uluslararası
boyutta temsil etmektedir.
Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği’nin Avrupa bölge örgütü olan Avrupa Sosyal Hizmet Okulları
Birliği, 300'den fazla farklı okulu, üniversiteyi ve sosyal hizmet eğitimini destekleyen yükseköğretim
kurumlarını bir araya getirir. Amaçları;
• Avrupa çapında sosyal hizmet eğitiminin gelişimini teşvik etmek,
• Sosyal hizmet eğitiminin kalitesini artırmak için standartlar geliştirmek,
• Uluslararası değişimi teşvik etmek,
• Sosyal hizmet araştırması ve burs paylaşımı için forumlar sunmaktır.
Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği, sosyal hizmet eğitimini Avrupa Komisyonu’nda, Avrupa
Konseyi’nde ve diğer uluslararası örgütlerde temsil etmektedir.

Free in Thought, Modern in Education, Universal in Science