Maltepe Üniversitesi | Kurum İçi Yatay Geçiş

Kurum İçi Yatay Geçiş

2020-2021 Bahar Yarıyılı Kurum İçi Geçiş Başvurusu

2020-2021 Bahar Yarıyılı
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvurular

01-05 Şubat 2021

Başvuruların Değerlendirilmesi

10-17 Şubat 2021

Sonuçların İnternette İlanı

19 Şubat 2021

Kayıt Tarihleri

23-26 Şubat 2021

2020-2021 Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Yapılabilecek Bölümlerin Listesi


Not: Başvurular online alınmaktadır.

Kurumiçi Yatay Geçiş başvurusu için Tıklayınız.

Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, ilgili Yönetmeliğin Kurum içi yatay geçiş için belirlenen şartlarını sağlamaları ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun da olumlu değerlendirmesi halinde eşdeğer düzeyde başka bir bölüme geçiş yapabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Adayların başvuru yapabilmeleri için Üniversitede en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.
 • Önlisans programlarında son yarıyıla; lisans programlarında ise son iki yarıyıla kurum içi yatay geçiş yapılamamaktadır.
 • Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
 • Aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türünde öğrenci kabul eden programlar arasında kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir. Ancak kurum içi yatay geçiş kontenjanının dolmaması halinde; genel not ortalaması 2,00’ın altında olan adayların da başvuruları kabul edilmekte ve bu başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca karara bağlanmaktadır.
 • Üniversite bünyesindeki aynı veya farklı merkezi yerleştirme puan türünde öğrenci kabul eden diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra, yetenek sınavında da başarılı olunması şartı aranmaktadır.
 • Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlardan İngilizce olanlara geçiş yapılabilmesi için, İngilizce Seviye Tespit Sınavında başarılı olunması veya Yabancı Dil Dersleri Öğretimi Yönergesinde belirtilen şartlara sahip olunması gerekmektedir.
 • Kısmi veya tam burslu öğrenim gören öğrenciler kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılmaktadır. Ancak; kurum içi yatay geçiş yapma hakkı kazanan öğrencilerimizden; Üniversitemize kayıt yılı itibarıyla, başvuru yapılan programın %25 veya %50 burslu kontenjanına ilişkin taban puanı sağlayanlara aynı oranda burs imkanı sağlanır. Başvuru yapılan programa ilgili yılda %25 veya %50 burslu kontenjan açılmamış ise, bu programın ücretli kontenjanına birinci sırada yerleşen öğrencinin puanından (programın ücretili kontenjanının en büyük puanından) daha yüksek puana sahip olanlara %25 oranında burs imkanı sağlanır.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler eski bölümlerine geri dönememektedir.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin daha önceki bölümde geçirdiği süreler öğrenim süresine dâhil edilmektedir. Bir öğrencinin iki bölümdeki toplam öğrenim süresi yedi yıldan fazla olamamaktadır. Bu süre Meslek Yüksekokulu için dört yılı geçememektedir.
 • Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencinin geçiş yaptığı bölümde alacağı dersler Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel