Maltepe Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrencilerimizin kayıt durumlarının takibi ve resmî öğrencilik işlemleri, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili akademik birim ve danışmanlarla koordineli olarak Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerimizle ilgili işlemler Lisansüstü Eğitim Enstitü Sekreterliğince yürütülmektedir.

BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

  • Yeni öğrenci kayıtlarının alınması, öğrenci dosyalarının hazırlanması ve arşivlenmesi.
  • Başkanlık ile ilgili resmî yazışmaların yapılması ve dosyalanması.
  • Öğrencilerle ilgili işlemlerde akademik birimler arasında bilgi akışının ve koordinasyonun sağlanması.
  • Öğrencilerin resmî belge taleplerinin hazırlanması.
  • İstatistiksel çalışmaların yapılması ve sonuçların iş ve dış paydaşlara iletilmesi.
  • Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve yandal programlarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi.
  • Akademik Takvimin hazırlanması ve onaylanmak üzere Senatoya sunulması.
  • Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM ve Rektörlük tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi.
  • Mezuniyet ve diploma işlemlerinin yürütülmesi.

 

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ GİZLİLİĞİ

Üniversitemiz politikası gereği, öğrencilerimize ait kişisel ve akademik bilgiler gizlidir. Bu bilgiler, ancak öğrencimizin izni (onaylı açık rıza metni) olduğu takdirde üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılabilir. Uygulamaya öğrencinin ebeveynleri de dahildir. Bu ilkeye, yalnızca yasanın gerektirdiği koşullarda ya da kaza, sağlık ve kişinin kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimalinin bulunduğu acil durumlarda uyulmaz.

Öğrenciler, bireysel şifreleri ile Üniversitenin Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi (ÖİS) / (MUBİS) üzerinden akademik ve kişisel bilgilerine erişebilirler. Ebeveynler çocukları ile kurmuş oldukları şeffaf iletişim ile bu bilgileri doğrudan kendilerinden edinebilirler.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel