Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Programın Tanımı

Teorik bilgileri pratik deneyimlere dönüştürmeye dayalı eğitim anlayışıyla yola çıkan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, alanında uzman ve sektör deneyimi bulunan eğitim kadrosuyla öğrencileri geleceğe hazırlamaktadır. Program; iş dünyasının aranan iletişimcilerini yetiştirmek için Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında insan kaynağı ihtiyacına katkıda bulunabilecek yeterlilikte düzenlenmiştir. Bu bağlamda danışma kurullarımızda sektörün önde gelen markalarının üst düzey yöneticileri yer almaktadır. Akademi & sektör işbirliğine verilen önem çerçevesinde öğrencilerimize iş deneyimi kazandırılmakta ve sektör yöneticileri ile ortak akademik yayınlar yapılmaktadır. Düşünen, öğrenen, uygulayan ve böylece başarıyı yakalayan iletişimciler; geleneksel işletme yaklaşımının değiştiği ve müşteri odaklı yeni eğilimlerin merkezde yer aldığı çağımızda aldıkları eğitimle tercih edilirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı ön lisans eğitiminin amacı; teorik ve uygulamalı olarak hem yönetsel becerileri sağlamak hem de mesleki eğitimler konusunda uzmanlar yetiştirmektir.

Program; halkla ilişkiler, kurumsal iletişim,  marka yönetimi, reklam, pazarlama, sosyal sorumluluk gibi ana derslerin yanısıra işletmecilik ve sosyal bilimlerle ilgili alan seçmeli dersler ve üniversitemizin zengin seçmeli ders havuzunda yer alan kültür, sanat, bilim derslerinden oluşmaktadır.

Programın uygulanma sürecinde, teorik bilgilerle birlikte uygulama dersleri ile öğrencilerin kampanya hazırlama, medya planlama, reklam yapım ve yönetimi, metin yazarlığı, pazarlama, iletişim becerileri gibi konularda eğitime çift yönlü katılımı sağlanmaktadır.

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının amacı; bilimsel yöntemler ışığında nitelikli, mesleki bilgi ile donanmış, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara kolayca çözüm üretebilen, özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikte eğitimli bireyler yetiştirmektir.

Misyon

Çağın gereksinimleri doğrultusunda ve toplumsal sorumluluk bilinciyle; evrensel bilgi ve kültüre katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmek için uygun öğrenme ortamı sunmak, sektör ihtiyaçlarına çözüm ortağı olabilecek nitelikte yaratıcı ve yenilikçi bakış açıları kazandırmak, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında aranan uzmanlar yetiştirmek.

Vizyon

Üniversitemizin “Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel” ilkesinden yola çıkarak;  sürekli öğrenme-yenilenme anlayışıyla ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olmak, İletişim Bilimlerinin global dinamiklerini etkileyebilmek ve vizyoner bakış açılarıyla dünyanın geleceğini biçimlendirecek Halkla İlişkiler uzmanları yetiştirmek.

Neden Bu Programı Seçmeliyim?

 • İdeallere giden yolda iş dünyasının tercih ettiği nitelikli çalışan olabilirim.
 • Deneyimli, öğrencilere zaman ayıran, bilgi ve tecrübelerini paylaşan bir akademik kadrodan eğitim alma şansına sahip olabilirim.
 • Mesleğim için gerekli altyapıya sahip olabilirim.
 • İçinde yaşadığımız toplumun koşul ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanıma sahip olabilirim.
 • Uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi olabilirim.
 • Sorgulayan, üreten, iletişim ve analitik düşünme becerileri gelişmiş bir birey olmama katkı sağlayacak bir programdan mezun olabilirim.
 • Maltepe Üniversitesi mezunları diplomaları ile ayrıcalıklıdır. Tüm mezunlarımız Diploma Eki ve Diploma Eki Etiketi almaya hak kazanır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES işbirliği ile geliştirilmiş bir şablona göre ve Avrupa Birliği resmi dilleri kullanarak ( tercihen İngilizce) düzenlenen, yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen bir belge olan Diploma Eki; elde edilmiş bilgi, beceri ve yetkinliklerinin akademik ve mesleki tanınırlılığı uluslararası düzeyde sağlama ve sağlamlılığı pekiştirme amaçlarına hizmet etmektedir.
   

Staj Olanakları Nelerdir? İkili Anlaşmalar Var mı?

Öğrencilerimiz kurumsal şirketler, halkla ilişkiler ve reklam ajansları, medya kuruluşları, havaalanları gibi özel kurumlar ve kamu kurumlarında staj yapabilirler. Birçok öğrencimiz staj yaptıkları kurumlardan iş teklifi almıştır.

Mezuniyet Sonrası Nerelerde Çalışabilirim?

Mezuniyet sonrası kamu kurum ve kuruluşlarının, özel şirketlerin, sivil toplum kuruşlarının halkla ilişkiler ve tanıtım birimlerinde, kurumsal iletişim departmanlarında, basın ve halkla ilişkiler ofislerinde, reklam, pazarlama, satış departmanlarında çalışma imkânına sahip olabilecek öğrencilerimize teorik ve uygulamalı eğitimler donanımlı eğitim kadromuz tarafından verilmektedir.

DGS ile Hangi Bölümlere Geçebilirim?*

 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İletişim Sanatları
 • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
 • İletişim ve Tasarımı
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Reklamcılık
 • Sosyoloji

*Kaynakça: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/DGS/tablo2_09062020.pdf

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel