Meslek Yüksekokulu | MESLEK YÜKSEK OKULUMUZUN SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM YETKİLERİ YENİLENMİŞTİR.

Meslek Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEK OKULUMUZUN SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİ EĞİTİM YETKİLERİ YENİLENMİŞTİR.

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatında
(SHT-17.2) öngörülen şartları yerine getirmesinden dolayı ve bu talimatta istenen şartlara uymak
kaydıyla 08 Haziran 2022 tarihinde yetkilendirilmiştir. Eğitimlerimiz SHGM tarafından yetkilendirilmiş
öğretim elemanlarımız tarafından Kurs 1: Güvenlik Bilinci Eğitimi; Kurs 5: Yer Hizmetleri Yolcu
Güvenliği Eğitimi; Kurs 7: Kokpit ve Kabin Güvenliği Eğitimi okul içinde ve okul dışında verilebilecektir.
Yetkimiz 09 Mayıs 2027 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel