Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı

Meslek Yüksekokulu

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Meslek Yüksekokulu Radyo – Televizyon Programcılığı Programı 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Öğrencilere, radyo program yapımında; televizyon yapımlarında ve görsel anlatımda kullanılan tekniklerle, yer alacakları sektörü düzenleyen ilkeler, kurallar, T.C. Anayasası, iletişim alanına ilişkin yasalar öğretilerek, alacakları görevler için hazırlanmaları sağlanmaktadır. 

MİSYON

Radyo – Televizyon Programcılığı Programı Öğrencilerin kullanmaları gereken araç gereç hakkında kuramsal ve uygulamalı olarak temel yetenekler kazandırmak, bilinmesi gerekli genel kültür konularını anlatmak, ekip içinde işbölümü temelinde çalışma alışkanlığı kazandırmak, çalışma alanıyla ilgili hukuksal ve ahlaki bilgiler vermektir. 

VİZYON

Sahip olduğu teknik bilgiler, etik değerler, genel kültür ve yasalara ilişkin bilgilerle, basın yayın sektöründe meslektaşları arasında sivrilen, aranan, etkin profesyoneller yetiştiren bir program haline gelmektir.

Öğr. Gör. Ayça SEYMENOĞLU BAŞ

Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel