Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği

Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Türkiye ve dünya turizm sektörü için gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve iş kültürüne sahip olan ve bu bağlamda sektörün gereksinim duyduğu ve aradığı orta ve üst kademe yöneticiler  yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında yürütülen ön lisans eğitimi, isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı dışında 2 yıldır. Bölümümüzün ders içerikleri TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu), İKMEP’in (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) oluşturduğu içerikler, iç ve dış paydaşların görüşleri ve güncel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

MİSYON

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programının misyonu Turizmalanında bilimsel bilgiler üreterek ulusal ve uluslararası turizm piyasasında en önde yer alan, konusu ile ilgili her türlü donanıma sahip, ülkemizde ve dünyada turizmi geliştirmeyi amaçlayan bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı küreselleşen ve sürekli gelişmekte olan bir dünyada turizm gibi insan odaklı bir sektörün uzman, yeterli ve donanımlı insan kaynağı sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda sektörün profesyonelleri ile yakın ilişkiler kurarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Programını çağın gerekleriyle bütünleştirmektir.

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Çağdaş TURAN

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel