Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi

Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi

AMAÇ

Sivil Hava yolu taşımacılığı kapasitesinin gelecekte iki kat artacağı gerekçesinden hareketle nitelikli Uçak Teknolojisi eğitimi alan tekniker açığını gidermek ve bu sektörün ihtiyacını karşılamaktır. Ülkemizde ve dünyada hızla gelişen havacılık sektörünün teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere havacılık kurumları ile anlaşmalar yaparak hem havacılık sektöründe imalat yapan firmaların hem de bakım-onarım yapan firmaların ihtiyacına uygun nitelikli elemanlar yetiştirmek

HAKKINDA

Öğrencilere alanlarıyla ilgili  Hava Aracı Malzeme ve Donanımları, Temel Aerodinamik, Elektronik Alet Sistemleri ve Dijital Teknikler, Uçak Bakım ve Onarım Uygulamaları I-II gibi meslek derslerinde (modül dersleri)  teorik ve uygulamalı eğitimler  verilmektedir. Lisans eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. DGS ile Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Pilotaj, Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde - Motor Uçak Gövde - Motor Bakım, Uçak Mühendisliği bölümlerine geçiş yapılabilmektedir. 

KREDİLENDİRME

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından; A1 (Türbinli Uçak), A2 (Pistonlu Uçak), A3 (Türbinli Helikopter) ve A4 (Pistonlu Helikopter) kategorilerinde SHY-147 Tanınan Okul statüsüne sahip olan MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Uçak Teknolojisi Programı, A kategoride (A modüller;1-2-3-5-6-8-9-10 ve B modül 4) ) sahip olduğu kredilendirme haklarına, yoğun çalışmalar sonucunda B1-B2-B3 KATEGORİSİ (Modüller; 1-2-3-5-6-8-9-10) KREDİLENDİRME haklarını da eklemiş bulunmaktadır.

Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenim gören ve görecek olan öğrencilerimiz A ve B KATEGORİSİNDE, aşağıdaki tabloda belirtilen modül sınavlarından MUAFİYET HAKLARINA SAHİPTİRLER.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından; A1 (Türbinli Uçak), A2 (Pistonlu Uçak), A3 (Türbinli Helikopter) ve A4 (Pistonlu Helikopter) kategorilerinde SHY-147 Tanınan Okul statüsüne sahip olan MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Uçak Teknolojisi Programı, A kategoride (A modüller;1-2-3-5-6-8-9-10 ve B modül 4) ) sahip olduğu kredilendirme haklarına, yoğun çalışmalar sonucunda B1-B2-B3 KATEGORİSİ (Modüller; 1-2-3-5-6-8-9-10) KREDİLENDİRME haklarını da eklemiş bulunmaktadır.

Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenim gören ve görecek olan öğrencilerimiz A ve B KATEGORİSİNDE, aşağıdaki tabloda belirtilen modül sınavlarından MUAFİYET HAKLARINA SAHİPTİRLER.

YETKİLENDİRME

Uçak Teknolojisi Programı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, SHY-147 Kapsamında A1 Türbinli Uçaklar , A2 Pistonlu Uçaklar, A3 Türbinli Helikopterler ve A4 Pistonlu Helikopterler kategorilerinde Tanınan Okul olarak yetkilidir.  T.C. Maltepe Üniversitesi, 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen yetkilendirme belgesi ile de Tanınan Okul Yetkisi alan İlk Üniversite olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Benan ÖZTÜRK

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel