Vocational School

Boards, Commissions and Coordinators

- KURULLAR - 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU (Başkan / Müdür)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mithat KİZİROĞLU 
 • Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN 

Meslek Yüksekokulu Kurulu

 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU (Başkan / Müdür)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZTOPÇU (Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Engin OĞUZAY (Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN (Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU (Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Ahmet Emre YÜKSEL (Hukuk Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Çağdaş TURAN (Üye / Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Gülay HACIOĞLU (Üye / Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Halil ERGİN (Üye / Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Hatice BOYACIOĞLU (Üye / Tasarım Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Mehmet İsmail BAŞOĞLU (Üye / Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Mustafa KÖSEM (Üye / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU (Üye /Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Özlem İLKER (Üye / Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı)

 

- KOMİSYONLAR - 

 

Arşiv Ayrıştırma ve İmha Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU (Başkan / Müdür)
 • Öğr. Gör. Abdurrahman KILIÇ
 • Öğr. Gör. Sena VURAL
 • Yük. Sek. Dr. Özgür TORAMAN

 

Eğitim Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU (Başkan / Müdür)
 • Öğr. Gör. Esra ÇELENK (Koordinatör)
 • Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇİÇEK 
 • Dr. Öğr. Üyesi Nuran KARAAĞAOĞLU 
 • Öğr. Gör. Gülşah AYDIN YEŞİLYURT
 • Öğr. Gör. İsmail UZUT
 • Öğr. Gör. Zeynep AKÖZLÜ 

 

Eğitimde Kalite Çalışmaları Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU (Başkan / Müdür)
 • Dr. Öğr. Üyesi Nuran KARAAĞAOĞLU (Koordinatör)
 • Dr. Öğr. Üyesi Belis GÜLAY 
 • Öğr. Gör. Aybike ZORLU
 • Öğr. Gör. Esra ÇELENK
 • Öğr. Gör. İrem ÇOBAN
 • Öğr. Gör. İsmail UZUT
 • Öğr. Gör. Zeynep AKÖZLÜ

 

Kurumsal ve Sektörel İşbirliği Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU (Başkan / Müdür)
 • Öğr. Gör. Gülay HACIOĞLU (Koordinatör)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZTOPÇU 
 • Dr. Öğr. Üyesi Kemal Fırat OĞUZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Nuran KARAAĞAOĞLU 
 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU 
 • Öğr. Gör. Fatma Leyla TAŞKIN 
 • Öğr. Gör. Hatice BOYACIOĞLU 
 • Öğr. Gör. Levent YALÇIN
 • Öğr. Gör. Mustafa KÖSEM
 • Öğr. Gör. Özlem ÇAPAN ÖZEREN

 

Staj Komisyonu

Akademik staj çalışmaları, her bölümü temsil edecek bir öğretim elemanından oluşan “Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu” tarafından yürütülür.

Bölümler, staj ile ilgili işlerini yürütmek için kendi staj komisyonlarını kurarlar. Bölüm Staj Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,
 • Kamu ve özel sektörle bağlantılı staj ağının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol etmek,
 • Staj için başvuran öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,
 • Staj işlemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek,
 • Gerektiğinde staja hazırlık eğitimleri düzenlemek,
 • Her öğrencinin Staj Başvuru Formunu inceleyerek eksiklerin giderilmesini sağlamak,
 • Staj defterlerini toplamak ve değerlendirmesini yapmak,
 • Stajın kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek ve sonuçlarını raporlandırmak,
 • Staj ile ilgili diğer işlemleri takip etmek.

 

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU (Başkan / Müdür)
 • Öğr. Gör. Ömer BAYRAKTAROĞLU (Koordinatör)
 • Dr. Öğr. Üyesi Belis GÜLAY 
 • Dr. Öğr. Üyesi Nuran KARAAĞAOĞLU 
 • Öğr. Gör. Benan ÖZTÜRK
 • Öğr. Gör. Gülay HACIOĞLU 
 • Öğr. Gör. Hale BAYRAM
 • Öğr. Gör. Halil ERGİN
 • Öğr. Gör. Hatice KALENDER 
 • Öğr. Gör. İrem ÇOBAN
 • Öğr. Gör. Mehmet İsmail BAŞOĞLU
 • Öğr. Gör. Özen İNAM 
 • Öğr. Gör. Yelda EGELİ

 

Yatay Geçiş ve Çift Anadal Değerlendirme Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU(Başkan / Müdür)
 • Dr. Öğr. Üyesi Meral ÇAKAR
 • Öğr. Gör. Aybike ZORLU
 • Öğr. Gör. Esra ÇELENK
 • Öğr. Gör. Hale BAYRAM
 • Öğr. Gör. İpek AKBAYLAR HAYRETER
 • Öğr. Gör. Seden DÜRÜSTKAN
 • Öğr. Gör. Sema KOÇ TÜTÜNCÜ

 

- KOORDİNATÖRLER - 

 

 • Değişim Programları Koordinatörü: 
 • Eğitim Koordinatörü: Öğr. Gör. Esra ÇELENK
 • Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nuran KARAAĞAOĞLU
 • Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü: Öğr. Gör. Özlem İLKER - Öğr. Gör. Mustafa KÖSEM
 • Etkinlik Koordinatörü: Öğr. Gör. Ömer BAYRAKTAROĞLU
 • Kurumsal ve Sektörel İşbirliği Koordinatörü: Öğr. Gör. Gülay HACIOĞLU
 • MUISC Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZTOPCU
 • Sosyal Medya Koordinatörü: Öğr. Gör. Levent KAYA - Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN
 • WEB Koordinatörü: Öğr. Gör. Diğdem ENEREM - Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN
Free in Thought, Modern in Education, Universal in Science